Šta je bolje? Kredit u evrima ili CHF?

09.01.2008

Istraživanja izvor: Kamatica

Ukupna ponuda stambenih kredita na tržištu u Srbiji se može generalno podeliti po nekoliko kriterijuma:
- prema (ne)postojanju subvencije
- prema valuti u kojoj se indeksiraju
- prema tome da li su osigurani

U ovom članku ćemo ukazati na osnovne razlike između kredita indeksiranim u evrima ili švajcarskim francima, sa akcentom na stambene kredite.

Narodna banka Srbije je, poput nekoliko centralnih banaka zemalja u regionu, preporučila građanima da budu veoma oprezni pri odlučivanju za kredite indeksirane u švajcarskim francima.

U nastavku ćemo navesti osnovne prednosti i rizike kredita indeksiranih u CHF:

1. CHF je najstabilnija valuta u svetu decenijama unazad. Kako evro, dolar, ali i srpski dinar imaju daleko veći nivo fluktuacije u odnosu na ovu valutu, postoji mogućnost da se anuiteti (rate) kredita nominalno drastično promene, a i realno u odnosu na platežnu moć građana.
Ukoliko bi se na primer desilo da evro i srpski dinar depresiraju u odnosu na švajcarski franak, anuitet bi se nominalno povećao, jer se rate plaćaju u dinarima na osnovu kursa sa švajcarskim frankom. Kako su primanja rezidenata u dinarima i kako postoji mogućnost da plate svojim rastom nedovoljno isprate depresijaciju dinara, anuitet kredita bi činio mnogo veći udeo u primanjima građana, nego što je to bio slučaj pri odobravanju kredita.

2. Kamatna stopa na kredite indeksirane u CHF je nešto niža u odnosu na kredite indeksirane u EUR. Ova prednost kredita indeksiranih u CHF posebno dolazi do izražaja kod stambenih kredita, kada je period otplate daleko duži, nego što je to slučaj kod gotovinskih ili potrošačkih kredita. Ipak, imajte u vidu da je najčešći slučaj da banke u kreditnom ugovoru unose klauzulu o promenljivosti kamatne stope, tako da ova prednost može biti dovedena u pitanje.

3. Troškovi konverzije kod kredita indeksiranih u švajcarskim francima mogu biti značajan trošak za korisnika kredita. Naime, većina prodavaca stanova zahteva da im cena prodate nekretnine bude isplaćena u evrima. U tom slučaju, korisnik kredita bi kod banke morao izvršiti konverziju CHF u EUR i tako isplatiti prodavca. Provizije banaka za ovu konverziju se kreću oko 2%, što kada se primeni na ukupan iznos kredita može biti značajan trošak za kupca nekretnine.

4. Često se refinansirajući stambeni krediti indeksirani u CHF nude kao opcija. Ovo ponekad može biti povoljno za korisnike kredita, jer bi pored niže kamatne stope, banka čiji se stambeni kredit refinansira prihvatila uplatu u dinarima, što korisniku kredita ne bi donelo troškove konverzije.
Zbog posebnosti svakog slučaja kupovine nekretnine i turbulentnih kretanja na tržištu stambenih kredita, teško je preporučiti jednu od ove dve opcije indeksiranja kredita. Od Vaših potreba, preferencija i sklonosti ka riziku zavisi koju ćete opciju izabrati, te Vam mi možemo samo savetovati da dobro procenite sve ponude i izaberete najbolju za Vas.Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana