Grejs period

05.01.2011

Istraživanja izvor: Kamatica

Grejs period je vremensko odlaganje izvršenja neke finansijske obaveze. Grejs period je vreme koje protekne od momenta isplate kredita do uplate prve rate kredita od strane korisnika.

Ovaj termin se uglavnom koristi kod dugoročnik kredita namenjenih preduzećima i preduzetnicima za finansiranje određenih investicija. Međutim, poslednjih meseci se pojavljuju i krediti namenjeni stanovništvu i poljoprivrednicima, kod kojih se kao jedna od najvažnijih prednosti ističe baš grejs period.
 
Svrha grejs perioda je da zajmoprimcu dozvoli da u određenom vremenskom periodu bude oslobođen otplate kredita, kako bi na osnovu investcije kojom je konkurisao i dobio kredit mogao da dođe do prvih prihoda. Tokom grejs perioda, korisnik kredita nije u obavezi da otplaćuje glavnicu svoga duga, već samo kamatu na mesečnom nivou (ukoliko nije beskamatni grejs period). Nakon isteka grejs perioda smatra se da je zajmoprimac postao sposoban da po konkretnom projektu ostvaruje profit i na osnovu toga banci otplaćuje obaveze po osnovu kredita.
 
Dužina grejs perioda se određuje u zavisnosti od namene kredita i potrebe klijenta, odnosno projekta koji se finansira i trenutka kada se očekuje pozitivan finansijski tok od investicije.
 
Kada je u pitanju grejs period kod kredita za stanovništvo, on se odobrava u skladu sa logikom da je u trenutku kada uzima kredit klijentu neophodna „jaka finansijska injekcija“ i da on nije sposoban u narednim mesecima da izvršava svoje obaveze, a da ne ugrozi svoj životni standard. Zbog toga se odobrava kraći period u kome će on biti oslobođen obaveze plaćanja rata kredita.
 
Kamata koja se obračunava tokom grejs perioda naziva se interkalarna kamata i ona bi po pravilu trebalo da bude niža od regularne kamate koja se obračunava tokom perioda otplate. Postoje i krediti kod kojih se tokom grejs perioda ne obračunava kamata, ali su oni izuzetno retki.


Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana