Krediti za školarinu - ponude banaka

16.09.2008

Istraživanja izvor: Kamatica

Početak školske i skori početak prvog semestra na višim i visokim školama stavio je u prvi plan potrebu za kreditima za školarinu iz ponude poslovnih banaka.

Tim portala www.kamatica.com je istraživao ponude domaćih banaka u vidu kredita namenjenih za školarinu.

Samo 7 poslovnih banaka u Srbiji odobrava ovu vrstu namenskih kredita. Najčešće se ponuda sastoji od kredita indeksiranih u evrima ili dinarima, sa rokom otplate od 12 do 60 meseci i sa posebnim uslovima za klijente i neklijente banke. Ostale banke ne odobravaju specifično definisane kredite za školarinu, ali u svojoj ponudi imaju opšte potrošačke kredite koji se mogu koristiti u ovu svrhu. Predmet ovog istraživanja su  bili krediti banaka sa specifično navedenom svrhom za školarinu.

Krediti za školarinu podrazumevaju pozajmljivanje finansijskih sredstava po osnovu fakture školskih ustanova ili ostalih privrednih subjekata koji se bave prodajom učila i dodatnih nastavnih sredstava. Dakle, kod ovih kredita banka ne odobrava gotovinsku isplatu sredstava, jer je namena istih strogo specificirana

Prema propisima Narodne banke Srbije, ukoliko se odlučite za dinarski kredit, nije neophodno vaše učešće, dok je kod kredita indeksiranih u stranoj valuti obavezno učešće ili depozit u visini 30% pozajmice. Olakšavajuća okolnost može biti to što neke poslovne banke dozvoljavaju da se sredstva iz odobrenog kredita koriste kao učešće.

Prikupili smo podatke o efektivnim kamatnim stopama koje se primenjuju za građane koji nemaju otvoren račun u konkretnoj banci za kredite indeksirane u evrima:

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA ZA NEKLIJENTE

BANKA

EKS za kredite indeksirane u EUR

KOMERCIJALNA BANKA

13.69%

AGROBANKA

14.27%

AIK BANKA

13.48%

SOCIETE GENERALE

19.67%*

HYPO ALPE ADRIA BANKA

29.15%

CREDY BANKA

19,87%

Navedene efektivne kamatne stope su, prema podacima koje su publikovale konkretne banke, maksimalne za neklijente i zavisno od ostalih uslova kredita možete ostvariti i nešto nižu efektivnu kamatnu stopu. Izuzetak je Societe Generale banka, gde je efektivna kamatna stopa navedena kao maksimalna za klijente banke. Kao sredstva obezbeđenja kod ovih kredita se koriste žirant, menica i učešće ili depozit.

Kada se navedene kamatne stope pretvore u konkretne iznose koji se vraćaju u ratama, podaci govore da ćete najnižu ratu plaćati u Komercijalnoj banci i AIK banci. AIK banka ima, međutim, nižu efektivnu kamatnu stopu, jer se kao sredstvo obezbeđenja koristi depozit, umesto učešća, na koji se plaća minimalna kamata. Zbog toga je mesečna rata u Komercijalnoj banci niža, ali ćete u AIK banci po otplati kredita ostvariti i određenu sumu kamate na položen depozit.

Dinarske kredite za školovanje odobravaju Komercijalna banka, Poštanska štedionica, Societe Generale i Hypo Alpe Adria banka. Kod ovih kredita su kamate na nešto višem nivou i kreću se od 26,21% u Komercijalnoj banci do 30,65% u Societe Generale banci. Kod dinarskih kredita nema obaveze polaganja depozita ili učešća, te imajući uz ovu činjenicu u vidu da su i plate naših građana uglavnom nezavisne od visine i kretanja kursa evra, dinarski krediti se ne mogu smatrati lošom opcijom uprkos visokoj kamatnoj stopi.Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana