O čemu treba voditi računa prilikom zaduživanja?

16.09.2008

Istraživanja izvor: NBS

Uzeti kredit može izgledati kao dobro rešenje mnogih problema. Kredit pruža mogućnost da otputujete na letovanje, da kupite nov automobil ili novu kuhinju, a da pri tom ne morate prethodno da uštedite potreban iznos novca. Kupite sada, a otplaćujete u dužem vremenskom periodu. Međutim, to što sada koristite sredstva koja nemate znači da ćete kasnije morati da ih vratite, i to zajedno sa troškovima pozajmljivanja sredstava, tj. sa kamatom.

Otplaćivanje kredita vrlo često može biti prevelik teret za vaš kućni budžet i zbog toga treba dobro da razmislite pre nego što se zadužite.

Ukoliko se ipak odlučite da uzmete kredit ili da se na neki drugi način zadužite, imajte u vidu da postoji veliki broj davalaca finansijskih usluga i da svi oni nude kredite, kreditne kartice i druge finansijske proizvode pod različitim uslovima. Potrudite se da pronađete one sa najpovoljnijim uslovima.

UKOLIKO ODLUČITE DA SE ZADUŽITE
Pored kredita postoje i mnogi drugi finansijski proizvodi čijim korišćenjem se zadužujete, zbog čega treba dobro da razmislite i raspitate se šta vam se nudi i šta vama najviše odgovara.

Instant krediti – „kredit za pet minuta, bez odlaska u banku“, „brzi kredit“, možda na prvi pogled zvuči primamljivo, ali treba znati da novac koji uzimate morate i da vratite, i to zajedno sa kamatom. Za pravu odluku je potrebno mnogo više vremena. Prema tome, tražite plan otplate, pogledajte koliko iznosi kamata i razmislite dobro da li ćete moći da otplaćujete rate koje budu dospevale i ne potpisujte odmah na licu mesta.

Kreditne kartice – postoji veliki broj raznih vrsta kartica, koje pružaju razne pogodnosti, ali i nose različite troškove. Pronađite kreditne kartice koje se nude sa najnižim kamatnim stopama i drugim troškovima i nastojte da na vreme plaćate svoja dugovanja, čak i iznad minimalne obaveze, kad god vam to kućni budžet dozvoljava.

Minus po tekućem računu – zapamtite, ukoliko trošite više od onoga što imate, tj. od onoga čime raspolažete na svom tekućem računu, vi zapravo koristite sredstva koja nisu vaša, zbog čega ste dužni da platite odgovarajuću kamatu. Zaduživanje na ovaj način, po pravilu, predstavlja najskuplju pozajmicu, pa bi ga trebalo koristiti samo u krajnjoj nuždi i u kraćem periodu.

Kupovina na lizing – tokom trajanja ugovora o finansijskom lizingu, vi kao primalac lizinga imate puno ovlašćenje da predmet lizinga držite i uživate, koristite nesmetano, ali ujedno snosite i sve rizike i troškove koji proizilaze iz prava vlasništva, iako formalno-pravno niste vlasnik predmeta.

PRE NEGO ŠTO SE ZADUŽITE
Zapitajte se da li je vaš kućni budžet dovoljan za plaćanje obaveza po osnovu uzetog kredita?
Napravite tačnu računicu koliko stvarno trošite u toku meseca i koliko je potrebno da odvojite kako biste mogli da platite dospelu mesečnu obavezu i pokušajte iskreno sebi da odgovorite na pitanje – da li ću zaista moći da otplaćujem rate koje budu dospevale?

Koja vrsta finansijskog proizvoda vam treba?
Ukoliko odlučite da se zadužite, razmislite za šta su vam potrebna sredstva, u kojoj visini i za koji period, a zatim pokušajte u razgovoru sa službenicima da odaberete onu vrstu finansijskog proizvoda koji će u najmanjoj mogućoj meri opteretiti vaš budžet i koji najviše odgovara vašim potrebama.

UPOREDITE PONUDE
Ukoliko vam je neophodno da uzmete kredit, u ponudama banaka uporedite:
- visinu kamatne stope, a naročito efektivne kamatne stope
- rok otplate
- visinu mesečne rate
- sredstva obezbeđenja otplate kredita.
Obratite pažnju na vremenski period tokom kojeg ćete otplaćivati kredit, jer kredit sa istom kamatnom stopom i dužim periodom otplate smanjuje samo visinu vaše mesečne obaveze, a povećava ukupnu obavezu po osnovu kamate i ostalih troškova kredita.

NAROČITO PROVERITE
- Da li je kredit vezan za valutnu klauzulu i koju ili prati rast cena na malo i kako to utiče na vašu obavezu po osnovu uzetog kredita;
- Da li je kamatna stopa fiksna ili je varijabilna i pod kojim uslovima se može promeniti;
- Da li imate pravo da kredit otplatite pre roka i pod kojim uslovima (ti troškovi mogu da budu veoma visoki);
- Da li finansijska institucija zadržava pravo da bez vaše saglasnosti, jednostrano, promeni ugovorene uslove kredita i na koje uslove se ta odredba odnosi (kamatna stopa, rok otplate, valutna klauzula i sl.)

SAVET
Zadužujte se samo u slučaju preke potrebe.
Ukoliko se zadužujete, upoznajte se sa ponudama većeg broja banaka.
Nikada ne potpisujte na licu mesta ponuđeni ugovor.
Ukoliko vam pojedine odredbe ugovora nisu jasne, tražite objašnjenje.
Kada potpišete ugovor, vi ste prihvatili sve uslove iz ugovora i zbog toga morate znati šta prihvatate.
Potrudite se da svoje obaveze plaćate na vreme, jer ćete tako platiti manje nego da vam se zaračunavaju dodatni troškovi.
Redovnim plaćanjem stvarate svoju kreditnu istoriju redovnog platiše, što vam kasnije može olakšati uzimanje novog kredita.
Nastojte da sebe ne dovedete u poziciju da ne možete da platite svoje obaveze – nemojte se prezaduživati.Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana