Fondex - pokazatelj vrednosti IJ penzijskih fondova

17.11.2008

Istraživanja izvor: Kamatica

Radi povećanja transparentnosti rada dobrovoljnih penzijskih fondova (DPF) i unapređenja uporedivosti kretanja vrednosti investicionih jedinica DPF, Narodna banka Srbije je izradila indeks FONDex, koji predstavlja jedinstveni pokazatelj trenda kretanja vrednosti investicionih jedinica DPF.

Vrednost FONDex-a se izračunava dnevno, a vrednost na određeni dan se dobija množenjem vrednosti indeksa na prethodni radni dan s ponderisanim prosekom lančanih indeksa vrednosti investicionih jedinica za svaki fond. Kao ponder se uzima neto vrednost imovine fonda, te je, u skladu s tim, i uticaj vrednosti investicione jedinice svakog fonda na formiranje vrednosti FONDex-a srazmeran njegovom tržišnom učešću. Početni datum računanja je 15. novembar 2006. godine, dan kada je s radom počeo prvi dobrovoljni penzijski fond, a početna vrednost FONDex-a je 1.000.

Potrebno je skrenuti pažnju na to da:

  • Kretanja vrednosti indeksa (investicionih jedinica) u prošlosti ne predstavljaju  garanciju budućih rezultata. Buduće vrednosti mogu biti više ili niže od ranijih;
  • Procentualna promena FONDex-a (kao i kod svakog indeksa) u odnosu na neki prethodni datum značajnija je od njegove apsolutne vrednosti u datom trenutku. To naročito važi kada se vrši poređenje kretanja vrednosti investicionih jedinica pojedinih fondova s kretanjem vrednosti FONDex-a;
  • Za adekvatno poređenje ostvarenih prinosa između fondova potrebno je raspolagati informacijama o strukturi, odnosno stepenu rizičnosti ulaganja imovine tih fondova.

Formula:

Gde je:

  • FONDex(t) – vrednost indeksa FONDex na dan t
  • FONDex(t-1) – vrednost indeksa FONDex na prethodni radni dan u odnosu na dan t
  • n – broj dobrovoljnih penzijskih fondova koji posluju na dan t
  • IJ(i,t) – vrednost investicione jedinice fonda i na dan t
  • IJ(i,t-1) – vrednost investicione jedinice fonda i na prethodni radni dan u odnosu na dan t
  • NI(i,t) – neto vrednost imovine fonda i na dan t
  • FONDex(t0) – vrednost indeksa FONDex na početni dan izračunavanja (15. novembar 2006)


Napomena:
Kretanje vrednosti FONDex-a i njegovo poređenje s kretanjem vrednosti investicionih jedinica DPF ne može se smatrati preporukom Narodne banke Srbije za izbor DPF. Iako u postupku obelodanjivanja vrednosti investicionih jedinica DPF, kao i vrednosti FONDex-a, pristupa s dužnom pažnjom, Narodna banka Srbije ne prihvata odgovornost za posledice investicionih odluka nastalih korišćenjem kako samog indeksa, tako i vrednosti investicionih jedinica DPF.Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana