Državni zapisi Republike Srbije

02.03.2009

Istraživanja izvor: Kamatica

 

Vlada Srbije je, po prvi put, ove godine emitovala državne zapise za finansiranje deficita tekuće likvidnosti budžeta.
Državni zapisi se emituju u pojedinačnim emisijama, svakih 14 dana do kraja 2009. godine, uglavnom u iznosu od dve ili više milijardi dinara i sa rokom dospeća 90 dana. Zapisi se kupuju po diskontovanoj ceni koja se formira na aukciji i zavisi od ponuda kupaca.
Nominalna vrednost zapisa je 10.000 dinara, s tim što pojedinačno lice koje kupuje zapise mora kupiti najmanje 20 zapisa, a maksimalna vrednost ponude jednog klijenta može biti 300 miliona dinara. Rok dospeća zapisa je 90 dana od dana emitovanja. Pravo na kupovinu zapisa imaju sva fizička i pravna lica, preko ovlašćenih brokera i banaka.
Ovo su državne hartije od vrednosti i spadaju u najsigurnije instrumente ulaganja, gde je direktni dužnik država. Po pravilu, kamatna stopa kod ovih hartija je niža od kamatnih stopa na štednju u bankama, međutim, na prve dve aukcije je postignuta kamatna stopa od 15% i 16,5%, što i prelazi kamatne stope na štednju pojedinih poslovnih banaka.
Organizator prodaje i drugih administrativnih poslova je Uprava za trezor Ministarstva finansija.
Fizička i pravna lica učešće na aukciji mogu ostvariti preko sledećih banaka i brokera:

 


 • Komercijalna banka
 • Poštanska štedionica banka
 • Privredna banka Beograd
 • Tržište novca AD
 • Societe Generale banka
 • Credy banka
 • Banca Intesa
 • Volksbank
 • Vojvođanska banka
 • Metals banka
 • MV Investments AD
 • Convest AD
 • Energo broker AD
 • Galenika broker
 • EFG Securities
 • Jorgić broker AD
 • Makler invest
 • Dunav stockbroker AD
 • Eurobank EFG štedionica
 • Delta broker AD
 • Investbroker AD
 • KBK broker AD
 • Jubmes broker AD
 • AS-financial center AD
 • Dil broker AD
 • KBC Securities BDD
 • Belgrade independent broker
 • Unicredit banka
 • Raiffeisen bank
 • Tandem Financial AD
 • Emissio broker AD
 • Ilirika investments
 • First global brokers AD
 • Synergy Capital
 • Intercity broker
 • Meridian invest
 • Hypo-alpe-adria-securities
 • Intercapital securities
 • Trust broker


Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana