Banke koje su povećale marže kod kredita u korišćenju

02.06.2009

Istraživanja izvor: NBS

Polazeći od opredeljenja da redovno prati kretanje kamatnih stopa na kredite stanovništvu Narodna banka je, počev od  oktobra 2008. do aprila 2009, sprovela tri ankete u kojima je tražila od banaka da je obaveste da li će na kredite u korišćenju i otplati povećavati svoju maržu. Od ukupno 35 banaka, 20 banaka se izjasnilo da ne planira povećanje marži, a 15 banaka je izvestilo Narodnu banku Srbije da će razmotriti odluku o povećanju i da ona zavisi od kretanja na međunarodnom tržištu novca.

Pozivajući se na ugovore koji im to omogućavaju, pojedine banke su povećale maržu na kredite u korišćenju i otplati. Prema izveštajima samih banaka, u pomenutom periodu sledeće banke su povećale marže kod kredita u korišćenju i otplati, i to za 0,75% - 2,5%:

1. ALPHA BANK SRBIJA AD BEOGRAD
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD
3. EUROBANK EFG ŠTEDIONICA AD BEOGRAD
4. PIRAEUS BANK AD BEOGRAD
5. PROCREDIT BANK AD BEOGRAD
6. RAIFFEISENBANK AD BEOGRAD
7. HYPO ALPE ADRIA BANK AD BEOGRAD
8. UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD

Nakon sprovedenih anketa Narodna banka Srbije je primila više pritužbi  da su neke banke - koje su inače obavestile Narodnu banku da nisu, kao i da ne nameravaju da povećaju svoje marže - u međuvremenu obavestile svoje klijente da će to učiniti. Narodna banka će stoga ovakve ankete banaka vršiti najmanje jednom u šest meseci i o rezultatima će obaveštavati javnost, kako bi građani imali uvid u to u kojoj meri se banke, upravo u vreme finansijske krize koja jeste dovela  do  značajnih promena u ceni novca i kapitala, pridržavaju i dobrih poslovnih običaja.

Narodna banka Srbije ponovo apeluje na građane da se za uslove pod kojima se krediti nude raspitaju kod više banaka, i naknadno, kada sagledaju sve troškove, donesu odluku sa kojom bankom će ući u ugovorni odnos.Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana