Banke podigle kamate na kredite

05.08.2009

Istraživanja izvor: Kamatica

Na osnovu ankete sprovedene od strane Narodne banke Srbije o kretanju kamatnih stopa na kredite stanovništvu u drugom tromesečju 2009 godine tim sajta www.kamatica.com je analizirao rezultate i slika na dan 30. jun bi izgledala ovako:

Najjeftinije stambene kredite ćete naći u Privrednoj banci Beograd, potrošačke u EFG Eurobank, a gotovinske u Srpskoj banci. Najskuplje stambene kredite nude OTP i Alpha banka, dinarske gotovinske OTP banka. Findomestic nudi najskuplje potrošačke kredite i gotovinske indeksirane u EUR, a Volksbank nudi najjeftinije dinarske gotovinske i potrošačke kredite. U drugom kvartalu najviše poskupeli krediti Banke Intesa i Procredit banke.

Uprkos najavama većine banaka da će preispitati i eventualno smanjiti marže na nove kredite i kredite u korišćenju, podaci govore drugačije. Portal Kamatica.com je uporedio ponašanje poslovnih banaka u politici kamatnih stopa u drugom kvartalu 2009. godine po vrstama kredita.

Promene kamatnih stopa i kamatnih marži poslovnih banaka u Srbiji nisu bile prisutne samo kod novoodobrenih kredita, već i kod kredita u korišćenju. Ne zanemarujući teškoće građana koji su se zaduživali u poslednjem kvartalu, mišljenja smo da će najveći teret podneti korisnici kredita u korišćenju, koji mnogo teže mogu da promene banku i tako smanje mesečne rashode po osnovu kreditnih zaduženja.

Iako je za pohvalu to što su pojedine banke smanjile svoje kamatne stope i u manjem delu kamatne marže, uočljivo je da su kamatne stope generalno i dalje visoke, a velike kritike zaslužuju poslovne banke koje ih i dalje povećavaju.

Promene kamatnih stopa i bankarskih marži poslovnih banaka u Srbiji u drugom kvartalu 2009. godine su sledeće:


STAMBENI KREDITI

U drugom kvartalu je uprkos daljem smanjenju EURIBOR-a i LIBOR-a veći broj banaka povećao kamatne stope na stambene kredite, nego što ih je smanjilo. Bankarske marže na stambene kredite indeksirane u evrima su najviše povećale Banca Intesa (za čak 1,5%), NLB banka (za 1,35%) i Hypo-alpe-adria banka (za 1,25%). Posmatrano u relativnom iznosu u drugom kvartalu ove godine su ove marže povećane i preko 30%!
Kamatnu maržu kod ovih kredita je smanjila samo Societe Generale banka i to za 0,25%.
Kada su u pitanju stambeni krediti indeksirani u švajcarskim francima, njih odobrava samo 6 poslovnih banaka, a kamatnu maržu je povećala Alpha banka za 4,5%, što predstavlja povećanje od preko 100%!
Najniže marže kod stambenih kredita indeksiranih i u evrima i u švajcarskim francima naplaćuje Privredna banka Beograd u visini 2,9%, a najviše OTP banka (za evre) i Alpha banka (za švajcarske franke)– čak 8,5%.

POTROŠAČKI KREDITI


Kamatne stope na potrošačke kredite u drugom kvartalu ove godine su smanjile EFG Eurobank, KBC banka i Vojvođanska banka, a povećale su ih Banca Intesa, Procredit banka i Societe Generale banka. Najjeftinije potrošačke kredite indeksirane u evrima nudi EFG Eurobank (12,8%), a u dinarima Volksbank (16,5%). Najskuplje potrošačke kredite nudi Findomestic banka.

GOTOVINSKI KREDITI

Kamatne stope na gotovinske kredite indeksirane u evrima su smanjene kod najvećeg broja banaka – Findomestic banka (čak 10,1%), KBC banka (8,5%), OTP banka i Vojvođanska banka. Kamate na ove kredite su povećale Societe Generale banka i Procredit banka. Kada su u pitanju dinarski gotovinski krediti, kamatne stope su povećale Banca Intesa i Procredit banka.
Najjeftinije dinarske gotovinske kredite nudi Volksbank, a gotovinske kredite indeksirane u evrima – Srpska banka. Najskuplje kredite indeksirane u evrima nudi Findomestic banka, uprkos drastičnom smanjenju kamatne stope), a najskuplje dinarske kredite nudi OTP banka.

KREDITI U KORIŠĆENJU


Kada su u pitanju stambeni krediti u korišćenju, kamatne marže su spustile Raiffeisen bank i Piraeus banka, dok ih je povećala Procredit banka. Raiffeisen banka je povećala kamatnu maržu na stambene kredite indeksirane u švajcarskim francima, dok je istu maržu smanjila Piraeus banka.

Banca Intesa i Procredit banka su za oko 2,5 procentnih poena povećale kamatne stope na potrošačke kredite indeksirane u evrima i dinarima, dok je Raiffeisen banka smanjila kamatnu stopu na dinarske potrošačke kredite. Gotovo identična situacija je i kod gotovinskih kredita indeksiranih u evrima i dinarima.Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana