EUR 119,53 USD 101,65 CHF 102,65

Kursna lista


Zvanični kurs Evra za dan 14.12.17. :: 119.4799 rsd

Stambeni krediti

Komercijalna banka, Stambeni krediti i krediti za refinansiranje stambenih kredita osiguranih kod NKOSK


Ovaj proizvod nije aktivan, posetite stranicu na kojoj su aktuelni bankarski proizvodi.
Kategorija kredita : Stambeni krediti
Naziv kredita :

Stambeni krediti i krediti za refinansiranje stambenih kredita osiguranih kod NKOSK

Iznos stambenog kredita : Do 500.000€
Indeksiran u :
Kamata (EKS za Klijente): Od 5.53%
Kamata (NKS za Klijente): 6M EURIBOR+4.65%
Kamata stambenog kredita (EKS):
Kamata stambenog kredita (NKS):
Učešće za stambeni krediti: 20.00 %
Depozit za stambeni krediti:
Rok otplate stambenog kredita: 0 - 360 meseci
Naknada obrade stambenog kredita: 1.50 %
Naknada obrade (minimalno):
Prihvatljivo obezbeđenje:
Ostali troškovi stambenog kredita:
Menice: 100 din
Kreditni biro: 246 din
Osiguranje kredita kod NKOSK: Od 1.50% Do 3.50%
Obrada zahteva kod NKOSK: 30.00 eur
Ostale informacije: TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTIEUR 10,00 (RSD 1.203,05) Ukoliko korisnik kredita nema životno osiguranje vinkulirano na Banku navedene premije uvećavaju se za 0,25% -ukoliko je predmet hipoteke „objekat u izgradnji" navedene premije uvećavaju se za 0,5% -ukoliko je predmet hipoteke objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji navedene premije uvećavaju se za 0,15% -ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita, odnosno solidarnih dužnika jednak ili veći od 60% navedene premije uvećavaju se za 0,5% -ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita, odnosno solidarnih dužnika jednak ili veći od 70% navedene premije uvećavaju se za 1% i -ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita, odnosno solidarnih dužnika jednak ili veći od 80%, a u slučaju kada je 80% i više obaveza ugovoreno u dinarima navedene premije uvećavaju se za 1,5% U svim slučajevima gde je obezbeđenje kredita hipoteka na nepokretnosti, prilikom odobravanja kredita javljaju se troškovi procene vrednosti, osiguranja, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola, izjava i rešenja nadležnih organa, troškovi konstituisanja hipoteke i dr. Navedeni troškovi obuhvaćeni su reprezentativnim primerom.
Datum unosa: 18. Mar