Profit veći za 38%

Objavljeno: 11.03.2008


Novosti iz banaka izvor: UniCredit banka-Beograd

Unikredit banka u Srbiji je u 2007. ostvarila profit od 1,86 milijardi dinara, što je 38,8 odsto više nego godinu dana ranije.
Neoporezovana dobit iz redovnog poslovanja uvećana je za 40,69 odsto na 2,04 milijarde dinara, pri čemu je najveća dobit odnosno 3,02 milijarde dinara ostvarena od kamata, objavila je ta banka.
Prihod od kamata manji je za 23,3 odsto nego u 2006. godini, kada je iznosio 3,99 milijardi dinara. Prihod po osnovu naknada i provizija uvećana je za 80 odsto na 1,14 milijardi dinara.
Akcijski kapital banke je 2007. godine uvećan za 48 procenata odnosno 3,24 milijardi dinara na 9,66 milijardi, a ukupan kapital uvećan je za pet miliijardi odnosno 52 procenata na 14,6 milijardi dinara. Aktiva i pasiva uvećane su za po 6,85 odsto, na 73,07 milijarde dinara.
Na kraju 2007. godine u pasivi su obaveze učestvovale sa 80 odsto odnosno sa 58,47 milijardi dinara. Prethodne godine, obaveze su bile za 0,5 odsto veće i u pasivi od 68,38 milijardi su učestvovale sa 85,9 odsto. Najveće obaveze su prema klijentima i iznose 49,46 milijardi dinara.
Najveći deo aktive čine plasmani klijentima u iznosu od 37,77 milijardi dinara, odosno 51,69 odsto. Plasmani klijentima uvećani su za 41,8 odsto, a 2006. su iznosili 26,62 milijarde dinara.
Unikredit banka u Srbiji deo je međunarodne grupacije koja posluje u 23 zemlje, ima 170 hiljada zaposlenih i više od 40 miliona klijenata.
izvor:B92

Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana