Uspešna godina banke u Srbiji

Objavljeno: 22.04.2008


Novosti iz banaka izvor: Eurobank EFG-Beograd

Eurobank EFG je postigla izvanredne poslovne rezultate u 2007. godini. Kao jedna od vodećih pet banaka po ukupnoj bilansnoj aktivi, kapitalu, kreditiranju stanovništva, tržišnom učešću i veličini poslovne mreže, Eurobank EFG je sigurna na putu ostvarenja svog poslovnog cilja - da postane Banka prvog izbora za građane i privredu Srbije.

Ukupan ostvareni profit Eurobank EFG dosigao je 16.7 miliona evra u poređenju sa gubitkom na kraju 2006. Ukupna aktiva uvećala se za 34 odsto u odnosu na prošlu godinu dostižući 1.1 milijardu evra kao rezultat snažnog rasta kako kreditnih, tako i depozitnih aktivnosti u svim kategorijama. Ukupno, krediti su značajno porasli za 82 odsto, tako da zaključno sa krajem 2007. iznose 629 miliona evra, dok su ukupni depoziti porasli za 73 odsto u odnosu na 2006. i dostigli iznos od 550 miliona evra.

U veoma konkuretnom okruženju, ukupni prihodi beleže veliki skok, koji je zasnovan na odličnoj ekspanziji kreditnog portfolija. To je dovelo i do povećanja neto prihoda od kamate za 60 odsto, koji je dostigao 58 miliona evra, dok je neto kamatna marža iznosila 6.3 odsto.

- Uzevši u obzir da smo se u 2007. godini upustili u punu reorganizaciju i restruktuiranje poslovne mreže i sistema, a istovremeno sa širenjem rasta, oslanjajući se na ekonomiju obima, Banka je više nego poboljšala stopu efikasnosti, smanjivši racio prihoda i troškova na 67 odsto sa 119 odsto. Pored značajnog rasta, Eurobank je najbolje kapitalizovana banka na tržištu sa raciom adekvatnosti kapitala od 26.64 odsto – istakao je Stavros Joanu (Stavros Ioannou), predsednik Izvršnog odbora Eurobank EFG.

On je dodao da je od momenta započinjanja poslovanja u Srbiji, Eurobank EFG investirala preko 350 miliona evra u tehničku i operativnu infrastrukturu, u angažovanje visoko stručnog kadra i razvoj modernih bankarskih proizvoda i usluga skrojenih tako da ispunjavaju potrebe svakog klijenta, doprinoseći regionalnoj ekonomiji i potvrđujući da čvrsto veruje u domaće tržište i njegove potencijale.

Na kraju prošle godine, Eurobank EFG kao novoformirana banka u Srbiji imala je poslovnu mrežu od 101 ekspoziture i pet poslovnih centara uz ponudu kvalitetnih usluga fizičkim licima i kompanijama. Značajna ulaganja bila su usmerena u širenje usluga i to osnivanjem EFG Leasing kompanije za usluge finansijskog lizinga (u prvoj polovini 2008. godini počeće sa radom i kompanija za operativni lizing EFG Assets Fin), akvizicijom kompanije za brokersko poslovanje Prospera (EFG Securities) koja je proglašena za najbolju brokersku kuću u Srbiji u 2006. godini od strane renomiranog časopisa Euromoney, zajedno sa kompanijom za nekretnine EFG Property Services. Na ovaj način, Eurobank EFG je u poziciji da izađe u susret svim vrstama finansijskih i drugih poslovnih potreba svojih klijenata.

- Naša poslovna filozofija i strategija reflektuju naše osnovne vrednosti, poverenje i sigurnost naših klijenata, istovremeno ističući kvalitet pruženih usluga i transparentnost u društvenoj odgovornosti. Čvrsto verovanje u potencijale lokalnog tržišta potvrđuje i činjenica da je Eurobank EFG jedna od najvećih društveno odgovornih kompanija u Srbiji. Sa investiranih tri miliona evra u obrazovanje, zdravlje, zaštitu životne sredine i podršku osobama sa specijalnim potrebama, Banka posvećuje posebnu pažnju kvalitetu života zajednice u kojoj posluje kroz brojne vredne donacije u ovim oblastima – naglasio je Joanu.

Kratak pregled rezultata poslovanja Eurobank EFG u 2007. godini: Profit uvećan osam puta u odnosu na prethodnu godinu; Uvećanje ukupne aktive za 34 odsto u odnosu na 2006.; Porast kredita od 82 odsto; Porast ukupnih depozita za 73 odsto; Racio adekavatnosti kapitala od 26.64 odsto; Ukupno 101 filijala; Tri miliona evra uloženih u projekte korporativne društvene odgovornosti; Širenje delatnosti i osnivanje novih ćerki-kompanija: EFG Leasing (kompanija za usluge finansijskog lizinga); Akvizicija kompanije za brokersko poslovanje - Prospera (EFG Securities); EFG Property Services – kompanija za nekretnine. (Economy

Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana