Na letovanje uz kredite Hypo banke

Objavljeno: 04.07.2007


Novosti iz banaka izvor: Hypo Alpe-Adria-Bank-Beograd

Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd uvela je u svoju kreditnu ponudu dve nove vrste kredita namenjenih stanovništvu kojima se mogu plaćati turistički aranžmani – dinarske turističke kredite i turističke kredite indekisrane u evrima.

Dinarski turistički krediti odobravaju se u iznosu od 20.000 do 500.000 dinara, sa rokom otplate do 24 meseca, uz kamatnu stopu od 15% godišnje, ukoliko podnosilac zahteva za kredit ima otvoren tekući račun u Hypo banci. Primera radi, kod kredita od 100.000 dinara, sa rokom otplate na 24 meseca, mesečna rata iznosi 4.849 dinara, a za istu visinu kredita, ukoliko se želi otplata na 12 meseci, rata je 9.026 dinara.
Turistički krediti indeksirani u evrima odobravaju se u iznosu od 500 do 5.000 evra sa rokom otplate do 60 meseci, a namenski depozit od 20% moguće je obezbediti iz samog kredita. Kredit se isplaćuje u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan isplate, direktno na tekući račun turističke agencije kod koje se kupuje turistički aranžman. Kada korisnik kredita i turistička agencija imaju otvorene tekuće račune kod Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd kamatna stopa za turističke kredite indeksirane u evrima je 12% godišnje, odnosno 15% godišnje za ostale građane i agencije koje nemaju račun kod Hypo banke. Efektivna kamata stopa kod ovih kredita kreće se od 13,65% do 23,81%.


Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana