Objavljeno: 13.05.2008


Novosti iz banaka izvor: JUBMES banka-Beograd

Jubmes banka u prvoj polovini ove godine očekuje dobit od 1,7 milijardi dinara (oko 20 miliona evra), što je 3,4 puta više od ostvarene dobiti u celoj 2007. godini.
Prema šestomesečnom planu poslovanja objavljenom na sajtu Beogradske berze, Jubmes banka planira da dobit ostvari na osnovu 2,11 milijardi dinara prihoda i 415 miliona dinara rashoda.
Prema nerevidiranim rezultetima poslovanja za prvo tromesečje ove godine, Jubmes banka je ostvarila dobit od 1,67 milijardi dinara, zahvaljujući 1,68 milijardi dinara ostalih prihoda.
Dobit Jubmes banke u prva tri meseca 2008. godine je tri puta veća nego u istom preriodu 2007. godine, kada je dobit pre oporezivanja iznosila 556 miliona dinara.
Jubmes banka u prvoj polovini ove godine planira da ukupni plasmani stanovništvu i privredi dostignu 7,11 milijardi dinara, a da kapital banke dostigne pet milijardi dinara.
Cena akcije Jubmes banke na Beogradskoj berzi bila 51.166 dinara u petak 9. maja, a najviša cena u poslednjih godinu dana bila je 136.000 dinara. Tržišna kapitalizacija banke je oko 8,2 milijarde dinara.
Najveći akcionar Jubmes banke je Republika Srbija sa 21,14 odsto kapitala, deoničarsko društvo AĆ ima 11,76 odsto, a 7,44 odsto akcija se još vodi na ima bivše SFRJ.
Jubmes banka, osnovan a 1979. godine, bila je banka bivše Jugoslavije za medjunarodnu ekonomsku saradnju i bavila se kreditiranjem i osiguravanjem izvoznih poslova, a od 1997. godine posluje kao komercijalna banka.
izvor>B92

Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana