Veća podrška izvoznicima

Objavljeno: 12.06.2008


Novosti iz banaka izvor: Findomestic banka-Beograd

Svim privrednici koji imaju potrebe da ugovore poslove sa inostranstvom Findomestik banka obezbeđuje veliki broj usluga koje se tiču podrške uvozno-izvoznim poslovima.
- Poslovi koji su delokrugu rada Sektora dokumentarnih poslova su uvozni i izvozni akreditivi, „stend baj" i specijalne vrste akreditiva, kao što su „prenosivi", „revolving", „bek-to-bek" i akreditivi sa crvenom i zelenom klauzulom. Tu spadaju sve vrste bankarskih garancija, za uredno plaćanje, za dobro izvršenje posla, za povraćaj avansa, za učešće u licitaciji, zatim garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, carinske garancije, kao i slanje dokumenata na naplatu i prihvatanje dokumenata za plaćanje. Pored svega toga, naša banka prihvata inostrane čekove koje šalje na naplatu preko svoje mreže korespondentnih banka - kaže Vesna Brusin iz sektora dokumentarnih poslova.
Na predstavljanju spoljnotrgovinskog poslovanja, ona kao konkurentnu prednost Findomestik banke navodi pripadnost jednoj od najvećih bankarskih grupacija u svetu BNP Pariba i kreditnu liniju za konfirmaciju akreditiva i izdavanje garancija od strane prvoklasne svetske banke, pod veoma povoljnim uslovima, što znači manji iznos troškova za privrednika i njegovog partnera.
Akreditiv predstavlja dogovor gde banka deluje u skladu sa instrukcijama primljenih od klijenata i obavezuje se da izvrši plaćanje korisniku akreditiva po dokumentima koja su u skladu sa uslovima akreditiva. Na taj način kupac je siguran da će dobiti robu koju je platio, a prodavac je siguran da će naplatiti isporučenu robu, ukoliko se pridržava uslova akreditiva, dok garancija predstavlja neopozivu obavezu banke da plati iznos određen u garanciji na prvi poziv korisnika garancije. Vesna Jović-Vuković, član IO Findomestik banke, kaže da ova banka ima u planu i brojne projekte sa francuskim kompanijama koje rade na ovom području, kao i da su već počeli da obezbeđuju garancije i akreditive za kompanije koje već posluju sa francuskim kompanijama.
izvor:Biznis


Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana