Dobijena dozvola za rad od NBS

Objavljeno: 11.08.2008


Novosti iz banaka izvor: AIG Life osiguranje

Narodna banka Srbije izdala je dozvolu za rad Akcionarskom društvu za životno osiguranje „AIG Life Osiguranje“, (sedmo društvo za osiguranje koje je osnovano po novom Zakonu o osiguranju), sa sedištem u Beogradu.

Većinski osnivač je pravno lice „American Life Insurance Company“ iz Delavera, SAD. Direktor Društva je Spyridon Moschogiannis.

Reč je osiguravajućoj kompaniji koja posluje u sastavu „American International Group“ - AIG, najveće na svetu poslovne grupe koja se bavi osiguranjem. Preko zavisnih lica ona posluje u preko sto zemalja sveta, među kojima su i zemlje Zapadne Evrope i neke zemlje u našem okruženju. AIG je emitent hartija od vrednosti koje se kotiraju na najvećim svetskim berzama. Ukupna fakturisana premija osiguranja u 2007. godini, na nivou poslovne grupe AIG, premašuje 58 milijardi dolara.

Strateško opredeljenje ove poslovne grupe na našem tržištu osiguranja je da razvija životno osiguranje uz kreiranje, uvođenje i ponudu modernih proizvoda osiguranja prilagođenih potrebama i izboru domaćih potrošača.

Očekuje se da će ova investicija na tržištu osiguranja Srbije snažno doprineti afirmaciji i razvoju životnih osiguranja, a i podsticaju i jačanju aktivnosti domaćih osiguravajućih kompanija kao finansijskih institucija.

S obzirom na veličinu i značaj poslovne grupe AIG u svetskim razmerama, osnivanje društva „AIG Life Osiguranje“ može se smatrati jednim od značajnijih stranih ulaganja u finansijski sistem Srbije.


Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana