Isplaćeno 1,2 miliona evra subvencionisanih kredita

Objavljeno: 06.03.2009


Novosti iz banaka izvor: Komercijalna banka-Beograd

U Komercijalnoj banci a.d. Beograd vrednost podnetih kreditnih zahteva građana za kredite po subvencionisanim kamatnim stopama iz programa Vlade Republike Srbije dostigla je 2,0 miliona evra. Privreda je do sada aplicirala za kredite u iznosu preko 55 miliona evra.

Interesovanje građana je na veoma visokom nivou, do sada je preuzeto preko 1300 formulara neophodnih za podnošenje zahteva za auto, potrošačke i kredite za poljoprivrednu mehanizaciju.

Najviše zahteva podneto je za:

- auto kredite - za kupovinu Zastave 10 - Punto ( preko 200 zahteva),
- ostale potrošačke kredite (preko 150 podnetih zahteva),

Ukupna vrednost podnetih kreditnih zahteva građana u Komercijalnoj banci je preko
2 miliona evra, od kojih je Banka već isplatila 1.2 miliona evra.

Svi zahtevi građana za subvencionisane kredite koji ispunjavaju tražene uslove i poseduju kompletnu dokumentaciju, u Komercijalnoj banci realizuju se u roku od 48 sati, odnosno Banka odmah nakon donošenja neophodnih formalnih odluka ima obezbeđena potrebna sredstva za ove svrhe, koje klijentu odmah stavlja na raspolaganje.

Na bazi konstatovanog pojačanog interesovanja klijenata i do sada podnetih zahteva Sektoru privrede do 4. marta, u narednih 14 dana očekuje se realizacija kredita, i to pre svega kredita za likvidnost, u vrednosti preko 55 miliona evra.

Procedura je uobičajena i ovi krediti se ni po čemu ne razlikuju u odnosu na dosadašnje srodne vrste kredita, izuzev bitno povoljnijih kamata za krajnje korisnike. Uslovi kredita su poznati javnosti, a detaljnije informacije građani i privrednici mogu da dobiju u 271 ekspozituri Banke, preko Kontakt centra, kao i na Sajtu Banke.
izvor: Komercijalna banka

Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana