Stimulativne kamate na deviznu štednju

Objavljeno: 10.03.2009


Novosti iz banaka izvor: Komercijalna banka-Beograd

U skladu sa privremenim oslobađanjem od obaveze plaćanja poreza na prihod od kamate, Komercijalna banka je od 09. marta omogućila svim svojim klijentima oročenje deviznih štednih uloga sa rokom dospeća do 31.12.2009. godine.

Karakteristike štednog uloga koji se vodi na redovnoj deviznoj štednji sa dospećem 31.12.2009. godine:
-Štedni ulozi glase isključivo na valutu EUR
-Kamatna stopa - u zavisnosti od visine štednog uloga - od 6,5 do 7%

Za navedene štedne uloge, Banka ne uslovljava minimalni iznos uplate
Nove kamatne stope važe za devizne štedne uloge od 09.03.2009.
izvor:Komercijalna banka

Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana