Prvi srpski fond koji investira na njujorškoj berzi

Objavljeno: 08.06.2009


Novosti iz banaka izvor: KombankIN fond

Društvo za upravljanje investicionim fondovima Kombank INVEST a.d. Beograd obaveštava javnost i članove investicionog fonda KomBank IN FOND da je KomBank IN FOND prvi domaći investicioni fond koji je otpočeo sa kupovinom hartija od vrednosti na Američkom i Zapadno Evropskom tržištu kapitala.
Imovina investicionog fonda KomBank IN FOND ulagaće se u akcije najvećih svetskih kompanija („Blue Chip" akcije koje ulaze u sastav najpoznatijih berzanskih indeksa Dow Jones, S&P 500, Dax i dr.) kao i u finansijske derivate kojima se trguje na Američkim i Evropskim berzama u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i Prospektom fonda.
Prvu kupovinu inostranih hartija od vrednosti, Fond je obavio na Njujorškoj berzi (NYSE – New York Stock Exchange).
Kupovina inostranih hartija od vrednosti obezbeđuje visoku likvidnost Fonda, čini strana tržišta kapitala dostupnim za domaće investotore i smanjuje izloženost Fonda deviznom riziku.

Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana