Srbija ostaje naše strateško opredeljenje

Objavljeno: 26.06.2009


Novosti iz banaka izvor: Alpha banka-Beograd

"Srbija ostaje naše strateško opredeljenje, i pored značajnih poremećaja koji su se desili na tržištu i čiji smo svi svedoci. ALPHA BANK je u 2009. Godinu ušla sa jednom od najrazvijenijih bankarskih mreža u Srbiji, sa više od 165 organizacionih jedinica u preko 100 gradova", izjavio je novi predsednik IO ALPHA BANK Georgios Papanastasiou na konferenciji za novinare održane 25. Juna u Beograd na kome su predstavljeni članovi izvršnog odbora na čijem je čelu predsednik IO g. Georgios Papanastasiou, a članovi su Nebojša Đorđević, Periklis Drougkas, Veselinka Milošević i Minas Athanasiadis.
ALPHA BANK podržava mere Narodne banke Srbije i smatra da su one značajno doprinele očuvanju stabilnosti bankarskog sistema u Srbiji u uslovima globalne finansijske krize. „ALPHA BANK od početka globalna finansijske krize nije povećavala kamatne stope na ranije odobrene kredite, upravo u želji da zaštiti svoje klijente. U isto vreme dužnost Banke je i da zaštiti i održi realnu vrednost štednje i drugih depozita klijenata. Na formiranje kamatnih stopa dakle ne utiče samo bankarska marža već pre svega cena izvora sredstava, koja je u Srbiji značajno porasla”, izjavio je član IO ALPHA BANK Nebojša Đorđević. Činjenica da su krediti finansirani iz lokalnih izvora (ali ne stambeni) podložni povećanju cene, ne znači da su klijenti stavljeni pred svršen čin. ALPHA BANK na taj način shvata poziv Narodne banke Srbije za veću transparentnost. U ALPHA banci klijenti imaju mogućnost da prilagode svoje kreditne obaveze sopstvenim finansijskim mogućnostima. U tom smislu, ALPHA BANK je predvidela mogućnost refinansiranja kreditnih obaveza, produženje rokova otplate, konverziju u dinarske kredite, kao i ugovaranje fiksne kamatne stope. U narednom periodu poslovnim bankama i Narodnoj banci Srbije predstoji značajan posao iznalaženja mogućnosti da se otklone uzroci koji dovode do povećanja cene lokalnih izvora sredstava, a samim tim i kamatnih stopa na kredite. U tom smislu ALPHA BANK očekuje i dalje konstruktivan pristup Narodne banke Srbije i poslovnih banaka.

Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana