Oročite svoj novac po željenoj kamati, počnite sa 15%

Objavljeno: 23.10.2009


Novosti iz banaka izvor: Volks banka

Beograd, 23.10.2009.- Volksbank u skladu sa svojom poslovnom politikom konstantnog razvoja potpuno novih bankarskih proizvoda, daje jedinstvenu mogućnost građanima da po prvi put u Srbiji putem direktnog licitiranja na aukciji, svoj novac oroče na period do tri meseca i sami odrede po kojoj kamatnoj stopi će to učiniti.
Registracijom na sajtu Volksbank, klijenti učestvuju u aukciji depozita dajući svoje ponude koje se odnose na visinu kamatne stope. Osoba koja na kraju nedelje ima najnižu ponudu dobija mogućnost da oroči svoj novac na tri meseca, po kamatnoj stopi koju je sama ponudila.
Aukcije traju u ciklusima od sedam dana, početna visina kamatne stope je 15%, svaka licitacija smanjuje kamatu za po 0,1%, a mogu da učestvuju svi punoletni građani, dok je minimalni iznos oročenja 500 evra a maksimalni, 20.000 evra. Najbolji ponuđač će putem mejla dobiti sertifikat koji garantuje izlicitiranu kamatnu stopu na depozit, a dodatno će biti i kontaktiran od strane Banke, za dogovor oko mesta polaganja novca.

Novi E-banking proizvod O2 (online-overnight) štednja preko noći
Kao jedinstveni i prvi ovakav bankarski proizvod u Srbiji, O2 štednja Volksbank daje mogućnost svojim klijentima da pored svojih postojećih tekućih računa, otvore i dodatne dinarske i devizne O2 račune. Sva sredstva koja se nađu na O2 računu do 20 časova, biće ukamaćena sledećeg dana u 8 sati ujutru, posle čega ih klijenti mogu, ali i ne moraju povući nazad na svoj tekući ili A Vista račun.
Kamata se pripisuje svako jutro i banka garantuje kamate u visini od 10% godišnje na RSD i 4% na EUR sredstva, u promotivnom periodu, dok će se po isteku ovog perioda kamate usklađivati sa tržišnim uslovima. Računi ostaju aktivni i posle povlačenja sredstava, za sledeće dnevne cikluse oročenja, tako da je dolazak u ekspozituru potreban samo kod inicijalnog otvaranja računa. Ne postoji vremensko ograničenje za korišćenje ovih računa, a sredstva na O2 računima nisu raspoloživa na kartici dok ih korisnici ne prenesu na tekući račun.
Osnovna prednost O2 računa jeste u stalnoj raspoloživosti Vaših sredstava koja po želji prebacujete i povlačite sa O2 računa posredstvom svog e-banking naloga, kao i dnevnoj isplati i raspoloživosti kamate. Sve informacije na : www.volksbank.rsPogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana