Uz uštedu energije do zdravije životne sredine

Objavljeno: 29.10.2009


Novosti iz banaka izvor: Banka Intesa

Banca Intesa odobrila prva dva projekta u okviru sporazuma o korišćenju prve kreditne linije EBRD-a za energetsku efikasnost

Uz uštedu energije do zdravije životne sredine

Beograd (29. oktobar) – Banca Intesa je u okviru programa Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) „Western Balkans Sustainable Energy Credit Line Facility” odobrila je finansiranje prva dva projekta i to klijentima Jelen Do u iznosu od 2.23 miliona evra i Forma Ideale u iznosu 200 hiljada evra. Sredstva su obezbeđena iz prve kreditne linije EBRD u Srbiji namenjene unapređenju energetske efikasnosti i promociji projekata obnovljive energije u iznosu od 10 miliona evra.
Kreditna linija je deo programa šireg projekta Evropske komisije i EBRD koji se sprovodi na području zapadnog Balkana. U okviru programa je predviđeno da se bankarskim sektorima u Srbiji, Bosni i Hercegovini, BJR Makedoniji i Crnoj Gori obezbedi podrška u iznosu od 60 miliona evra, za odobravanje kredita privredi za finansiranje projekata energetske efikasnosti i obnovljive energije. Krediti se odobravaju u iznosima od 100.000 evra do 2 miliona evra, dok EBRD ima pravo da dozvoli prekoračenje limita u posebnim slučajevima, sa maksimalnim rokom otplate do 5 godina i grejs periodom do 2 godine.
„Na ovaj način nastojimo da svojim klijentima pored podrške u ostvarivanju što boljih poslovnih rezultata, pomognemo i u povećanju energetske efikasnosti odnosno smanjenju negativnih uticaja korišćenja konvencionalnih izvora energije, sa pozitivnim efektima na celo društvo. Upravo smo odobrili prva dva projekta, a imajući u vidu dugačku listu klijenata koji su do sada konkurisali za pozajmice iz ove kreditne linije očekujemo da preostali iznos od predviđenih 10 miliona evra odobrimo u što kraćem roku“, izjavila je Slađana Jelić, direktor Sektora za mala i srednja preduzeća i lokalnu samoupravu Banca Intesa naglašavajući da je poslovna filozofija Banca Intesa, kao i matične Intesa Sanpaolo grupacije zasnovana na principima društveno odgovornog poslovanja.
Kompanija Jelen Do, koja je među prvima u Srbiji kod Banca Intesa konkurisala za kredit iz kreditne linije EBRD za energetsku efikasnost planira da u projekat uštede energije investira 5 miliona evra.
„Cilj projekta je smanjenje troškova energije zamenom dve stare neefikasne krečne peći sa novom efikasnom opremom većeg kapaciteta. Konačan rezultat nakon implementacije ovog projekat će biti smanjenje potrošnje mazuta za 3.563 tona godišnje, odnosno smanjenje potrošnje lignita za 9.317 tona godišnje što će prouzrokovati značajno povećanje potrošnje prirodnog i spašenog uglja. Operativni troškovi i troškovi održavanja će se smanjiti za preko 425.060 evra dok očekujemo da ukupna godišnja ušteda iznosi više od 820.000 evra, što jasno potvrđuje opravdanost investicije u koju ulazimo, koju je prepoznao i EBRD dozvolivši nam da kreditna linija prekorači predviđeni limit od 2 miliona evra“, izjavio je Mića Mojsić, direktor kompanije Jelen Do.
Kompanija Forma Ideale, kao nastavak kontinuiranog razvoja svog poslovanja, u narednom periodu planira da realizuje veći broj projekata iz kreditne linije EBRD-a, i to: u pogonima Forma Ideale u Kragujevcu projekat novog osvetljenja sa ciljem optimizacije industrijske energetske efikasnosti, u vrednosti od 200.000 evra; u svom zavisnom preduzeću Termal Inženjering brojne projekte iz domena rekonstrukcije grejanja, fasade, osvetljenja, kao i zamene kotlova, u vrednosti od 150.000 evra.
„Kao rezultat smanjenja potrošnje električne energije u fabrici Forma Ideale u Kragujevcu, očekujemo da u periodu od 2010. do 2012. godine ostvarimo smanjenje emisije ugljen dioksida za 1.495 tona. Takođe, predvideli smo i umanjenje troškova električne energije od preko 30.000 evra, kao i operativnih troškova i troškova održavanja od skoro 6.500 evra, dok će ukupna godišnja ušteda iznositi preko 35.000 evra. Napominjem da su ove uštede samo od promene tipa osvetljenja. Zahvaljujući svemu tome, naše poslovanje ćemo podići na viši nivo“ procenjuje Aleksandar Smiljanić, izvršni direktor kompanije Forma Ideale iz Kragujevca.


Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana