Krediti za refinansiranje

Objavljeno: 20.11.2009


Novosti iz banaka izvor: Volks banka

Beograd, 20.11.2009. – Folksbanka je svoju ponudu kreditnih proizvoda obogatila i kreditima za refinansiranje dugovanja po kreditima drugih banaka.

Petar Grujić, direktor sektora za rad sa stanovništvom objašnjava:

Dosadašnja praksa je pokazala da klijenti lakše i ekonomičnije upravljaju svojim sredstvima ukoliko su sva dugovanja svedena na jedan kredit. Upravo iz tog razloga smo omogućili klijentima da sva dugovanja iz drugih banaka refinansiraju dinarskim kreditom sa fiksnom kamatnom stopom.

Dodatna pogodnost za klijenta je što se u okviru dozvoljenog zaduženja od 30% u odnosu na lična primanja klijentu mogu odobriti i dodatna sredstva / „keš“, koji se nakon izmirivanja obaveza po dugovanjima, isplaćuje na tekuci račun klijenta.

Kredit za refinansiranje se odobrava do maksimum 60 meseci, bez učešća i depozita sa kamatnom stopom od 17% i maksimalnim iznosom od 10.000 evra. Ukoliko kompanija u kojoj je klijent zaposlen ima potpisan ugovor o prenosu zarada sa Volksbank, pored niza povoljnosti stiče pravo i na nižu kamatu za ovaj kredit, koja iznosi 16%. Zahtev za refinansiranje se podnosi na osnovu potvrde o stanju duga, bilo to kredita, kreditne kartice ili dozvoljenog minusa izdate od strane drugih banaka“.

Obzirom da većina gradjana zavisi isključivo do dinarskih primanja, onda je zaduživanje u dinarima / domaćoj valuti i ekonomski najopravdanije. Konkretni razlozi koji idu u prilog zaduzivanja u dinarima su:

• klijent uvek zna tačan iznos mesečne rate, dok kod kredita u EUR to ne može da zna / zavisi od kursa na dan dospeća rate;
• klijent se ne izlaže dodatnim troškovima prilikom plaćanja mesečnih obaveza jer su rate dinarske - domaća valuta / nema obračuna u odnosu na kurs;
• eventualni rast inflacije će ići u prilog korisnicima ovih kredita / klijenti plaćaju nominalno iste iznose mesečnih rata, ali REALNO manje;


Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana