Banca Intesa potpisala ugovore sa Fondom za razvoj Republike Srbije

Objavljeno: 27.01.2010


Novosti iz banaka izvor: Banca Intesa

Vođena uverenjem da program mera Vlade Republike Srbije za ublažavanje negativnih posledica krize predstavlja dobar put da se i u 2010. godini pokrenu i ubrzaju ekonomski tokovi i minimiziraju negativni uticaji krize, Banca Intesa se ponovo uključila u program sa namerom da pruži značajan doprinos njegovoj implementaciji i omogući privredi i građanima finansiranje pod povoljnijim uslovima od tržišnih.
U tom cilju, Banca Intesa je juče potpisala sa Fondom za razvoj Republike Srbije tri ugovora o subvencionisanju kamatnih stopa u skladu sa uredbama Vlade Republike Srbije za 2010. godinu sa ciljem ublažavanja efekata svetske ekonomske krize. Reč je o subvencionisanju kamatnih stopa za kredite:
 za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava i za izvozne poslove za preduzetnike i privredne sujbekte,
 za investicije za preduzetnike i privredne subjekte i
 za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara za građane i za pravna lica.

Banka će već ove nedelje početi sa prijemom zahteva za sve tri vrste kredita i to pod sledećim uslovima:
 kratkoročni krediti za likvidnost i finansiranje trajnih obrtnih sredstava, kao i krediti za izvozne poslove za preduzetnike i privredne subjekte će se odobravati sa rokom otplate do 12 meseci i kamatnom stopom od 4,4 odsto na godišnjem nivou,
 dugoročni krediti za investicije će se odobravati sa rokom otplate do 5 godina i sa periodom počeka od 6 do 12 meseci i ponderisanom kamatnom stopom za preduzetnike i pravna lica od 3mEuribor+4% godišnje. Moguće je ove kredite odobravati i uz garanciju Fonda za razvoj RS u visini od 75% iznosa kredita koji odobrava banka, a u tom slučaju je ponderisana kamatna stopa koju naplaćuje banka od korisnika kredita 3mEuriobor+2% godišnje,
 u slučaju potrošačkih kredita za građane i kredita za pravna lica, odnosno finansijskog lizinga, banka će nastaviti da odobrava subvencionisane kredite za kupovinu automobila, traktora, građevinskih mašina, teretnih motornih vozila-kamiona, poljoprivredne mehanizacije, nameštaja, tepiha, podnih obloga, građevinskih materijala i kućnih aparata. Rok otplate ovih kredita je 7 odnosno 5 godina, a kamatna stopa za kupovinu automobila Fiat Punto, traktora, građevinskih mašina i teretnih motornih vozila-kamiona iznosi 4,5 odsto godišnje fiksno, dok za ostale namene iznosi 6 odsto na godišnjem nivou.

„Usmerenost na klijente i stalno pronalaženje rešenja koja mogu da im omoguće povoljnije i fleksibilnije finansiranje čine okosnicu naših poslovnih prioriteta u 2010. godini. Upravo zato Banca Intesa smatra da je vrlo bitno što se Vlada opredelila da nastavi i u 2010. godini sa subvencionisanjem kamatnih stopa kako kroz podršku privrednim subjektima, tako i građanima, pa se naravno i ovaj put, kao i 2009. godine, aktivno uključujemo od samog početka u realizaciju navedenih programa Vlade sa namerom da doprinesemo što uspešnijem prevazilaženju ekonomskih problema izazvanih krizom“, kaže Draginja Đurić, predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa. Tokom 2009. godine Banca je kroz programe subvencionisanog kreditiranja privredi i građanima plasirala kredite u vrenosti od 300 miliona evra, što predstavlja trećinu od ukunih plasmana bankarskog sektora.

 Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana