Odobrava subvencionisane kredite i u 2010. godini

Objavljeno: 11.02.2010


Novosti iz banaka izvor: NLB banka

NLB banka i tokom 2010. godine nastavlja podršku Programu Vladinih mera za ublažavanje negativnih posledica ekonomske krize. Naime, NLB banka je potpisala Ugovor o subvencionisanju kamatnih stopa u skladu sa uredbama Vlade Republike Srbije za 2010. godinu.

Ovo praktično znači da će tokom ove godine NLB banka odobravati kredite uz izuzetno povoljne kamatne stope.

U skladu sa time, banka će odobravati subvencionisane kredite za preduzeća i preduzetnike pod sledećim uslovima:

• kratkoročni krediti za održavanje likvidnosti, finansiranje trajnih obrtnih sredstava i za izvozne poslove sa rokom otplate do 12 meseci, uz kamatnu stopu koja kod dinarskih kredita iznosi Referentna kamatna stopa NBS -1,5% godišnje (trenutno 8% godišnje). Kod kredita sa valutnom klauzulom Ministarstvo ekonomije subvencioniše kamatnu stopu sa 4% godišnje. Uslov za dobijanje ovih kredita je da preduzeće ili preduzetnik zadrži isti broj radnika kao i u prošloj godini.

• dugoročni krediti sa valutnom klauzulom za investiciona ulaganja sa rokom otplate do 5 godina uključujući grejs period od 6 do 12 meseci i uz garanciju Fonda za razvoj RS u visini od 75% od iznosa kredita koji banka odobrava. Ovi krediti se odobravaju uz kamatnu stopu 3M Euribor + 2% godišnje.
• namenski krediti sa valutnom klauzulom za nabavku teretnih motornih vozila - kamiona i građevinskih mašina proizvedenih u Republici Srbiji sa rokom otplate do 7 godina uz fiksnu kamatnu stopu 4,5% godišnje.
U okviru ovog programa, NLB banka odobrava i kredite za građane, pod sledećim uslovima:
• dugoročne kredite sa valutnom klauzulom za kupovinu automobila, traktora, građevinskih mašina i teretnih motornih vozila-kamiona koji su proizvedeni u Republici Srbiji sa rokom otplate do 7 godina i uz fiksnu kamatnu stopu od 4,5% godišnje,
• dugoročne kredite sa valutnom klauzulom za kupovinu poljoprivredne mehanizacije, nameštaja, tepiha, podnih obloga, građevinskog materijala i kućnih aparata koji su proizvedeni u Republici Srbiji sa rokom otplate do 5 godina i uz fiksnu kamatnu stopu 6% godišnje.

- Subvencionisani stambeni krediti za građane -
Potpisivanjem Ugovora sa Republikom Srbijom i Nacionalnom korporacijom NLB banka ostaje u Programu Vlade Republike Srbije za subvencionisanje stambenih kredita. U skladu sa tim banka će odobravati stambeni subvencionisani kredit građanima pod sledećim uslovima:
• maksimalan iznos kredita je 100.000 EUR
• korisnik kredita obezbeđuje 5% učešća, država 20%, preostalih 75% obezbeđuje banka, a osigurava Nacionalna korporacija
• rok otplate je do 30 godina
• korisnik kredita ne plaća kamatu do 31.10.2012. godine i poslednjih 5 godina ukupnog roka otplate kredita. Nakon 31.10.2012.g korisnik plaća kamatu od maksimalno 6M Euribor + 4,9% godišnje.
Sve dodatne informacije o odobravaju kredita sa subvencionisanim kamatama, možete dobiti u svakoj poslovnici NLB banke.
 Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana