Niže kamate na dinarske kredite za refinansiranje

Objavljeno: 19.02.2010


Novosti iz banaka izvor: Volks banka

Folksbanka je zadržala lidersku poziciju na bankarskom tržištu kada se radi o dinarskim kreditima za refinasiranje dugovanja po kreditima drugih banaka i snizila kamatnu stopu za ove kredite na 16,45% (EKS 19.43%), koja je fiksna tokom celog perioda otplate.

Dosadašnja praksa je pokazala da klijenti lakše i ekonomičnije upravljaju svojim sredstvima ukoliko su sva dugovanja svedena na jedan kredit. Upravo iz tog razloga klijentima je omogućeno da sva dugovanja iz drugih banaka refinansiraju dinarskim kreditom sa fiksnom kamatnom stopom.

Dodatna pogodnost za klijenta je što se u okviru dozvoljenog zaduženja od 30% u odnosu na lična primanja klijentu mogu odobriti i dodatna sredstva / „keš“, koji se nakon izmirivanja obaveza po dugovanjima, isplaćuje na tekući račun klijenta.

Kredit za refinansiranje se odobrava do maksimum 60 meseci, bez učešća i depozita. Ukoliko kompanija u kojoj je klijent zaposlen ima potpisan ugovor o prenosu zarada sa Volksbank, pored niza povoljnosti stiče pravo i na nižu kamatu za ovaj kredit, koja iznosi 15.45%. Zahtev za refinansiranje se podnosi na osnovu potvrde o stanju duga, bilo to kredita, kreditne kartice ili dozvoljenog minusa izdate od strane drugih banaka.


Obzirom da većina građana zavisi isključivo do dinarskih primanja, onda je zaduživanje u dinarima / domaćoj valuti i ekonomski najopravdanije. Konkretni razlozi koji idu u prilog zaduzivanja u dinarima su:

• klijent uvek zna tačan iznos mesečne rate, dok kod kredita u EUR to ne može da zna / zavisi od kursa na dan dospeća rate;
• klijent se ne izlaže dodatnim troškovima prilikom plaćanja mesečnih obaveza jer su rate dinarske - domaća valuta / nema obračuna u odnosu na kurs;
• eventualni rast inflacije će ići u prilog korisnicima ovih kredita / klijenti plaćaju nominalno iste iznose mesečnih rata, ali REALNO manje;
• za klijente koji zavise isključivo od dinarskih primanja, najlogičnije i ekonomski najopravdanije je zaduživanje baš u dinarima / zarade najvećeg broj građana nisu vezane za EUR.
 Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana