Dinari traženiji od evra

Objavljeno: 05.03.2010


Novosti iz banaka izvor: Volks banka

Folksbanka je sledeći preporuke Narodne banke Srbije kao i želju da minimizira rizike svojih klijenata koji su posledica fluktuacije kursa, fokus svoga kreditnog poslovanja stavila na dinarske kredite sa fiksnom kamatnom stopom. 

Petar Grujić, direktor Sektora za rad sa stanovništvom objašnjava:

„U 2009. godini od ukupnog broja kredita datih stanovništvu, više od 80% kredita je realizovano u domaćoj valuti sa fiksnom kamatnom stopom i fiksnom mesečnom ratom u iznosu od preko 2 milijarde dinara. Klijenti su prepoznali sve pogodnosti ovakve vrste zaduživanja i ovaj trend se nastavlja i u ovoj godini.

Folksbanka je zadržala lidersku poziciju na bankarskom tržištu kada se radi o dinarskim kreditima za refinasiranje dugovanja po kreditima drugih banaka sa fiksnom kamatnom stopom 16,45% (EKS 19.43%) i auto kredita, 13,95%-EKS 16,07%, za svo vreme otplate kredita. Za vreme trajanja auto sajma i tokom celog marta važiće specijalna sajamska ponuda koja podrazumeva i besplatan servis „pomoć na putu“, a u promotivnom periodu troškovi obrade kredita su smanjeni na 2%.

Obzirom da većina građana zavisi isključivo do dinarskih primanja, onda je zaduživanje u dinarima / domaćoj valuti i ekonomski najopravdanije. Konkretan benefit dinarskog zaduživanja možemo uočiti i iz priloženog primera: klijenti koji su uzeli potrošački ili auto kredit u dinarima u iznosu od 757.700 RSD (10.000 EUR) u avgustu mesecu 2008. kada je Volksbanka sa naznakama svetske krize krenula sa plasmanom dinarskih kredita, su svoju ratu od 13.370 RSD fiksno preračunato u evrima smanjili sa inicijalnih 176 EUR na trenutnih 134 EUR-a sa tendencijom daljeg opadanja i uz značajno smanjenje ostatka duga (sa 10.000 EUR na oko 7.000 EUR)“.
 Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana