Finansijski rezultati EFG banke

Objavljeno: 22.03.2010


Novosti iz banaka izvor: Eurobank EFG

U do sada najizazovnoj godini za finansijska tržišta, Eurobank EFG u Srbiji zadržala je dobre finansijske performanse i dodatno osnažila svoju tržišnu poziciju. Ukupna aktiva porasla je za 18,4% u odnosu na prošlu godinu i dostigla 147 milijardi dinara, što je doprinelo uvećanju tržišnog učešća na 6,8% i četvrtoj poziciji u Srbiji. Dobit posle poreza iznosila je 2,8 milijardi dinara.

’’2009. godina bila je naročito izazovna godina i za srpsku i za svetsku ekonomiju. U tako otežanim okolnostima, Eurobank EFG zabeležila je snažan učinak i pokazala prilagodljivost, fleksibilnost i odgovornost prema svojim klijentima i celom društvu,” reči su g. Filiposa Karamanolisa (Filippos Karamanolis), predsednika Izvršnog odbora Eurobank EFG u Srbiji.

Ojačana likvidnost

Banka je dalje poboljšala svoju likvidnost u 2009. god. uvećavši bazu depozita za 6% na 71 milijardu dinara. Takođe, Banka je u junu prošle godine potpisala ugovor sa Evropskom investicionom bankom (EIB) za kreditnu liniju u vrednosti od 50 miliona evra za kreditiranje srednjih i malih preduzeća.

Izuzetna adekvatnost kapitala

Eurobank EFG u Srbiji je i dalje jedna od najbolje kapitalizovanih banaka na tržištu i zauzima treću poziciju po ukupnom kapitalu. Tako je na kraju 2009. god. ukupan kapital iznosio 38,4 milijarde dinara, a racio adekvatnosti kapitala iznosio je 18,3%.

Stabilni prihodi pre obezbeđenja

Operativni prihodi porasli su za 3% i dostigli 11,2 milijardi dinara. Neto prihodi od kamata bili su na istom nivou kao u 2008 - 8,5 milijardi dinara, uprkos uvećanim troškovima depozita i smanjenim prinosima na državne i obveznice Narodne banke Srbije. Neto prihod od naknada i provizija porastao je za 38,7% i dostigao 2,2 milijarde dinara, dok je neto kamatna marža bila na nivou od 7,5%.

 


Nastavak inicijativa za smanjenje troškova

Banka nastavlja da postiže dobre rezultate kada je u pitanju kontrola troškova. Izuzevši efekte po osnovu fluktuacije nacionalne valute, troškovi su smanjeni za 13% u odnosu na prošlu godinu, tako da je odnos troškova i prihoda smanjen za 2%, i iznosio je 48% na kraju 2009. godine.

Odgovorno poslovanje kao strateška orijentacija

Eurobank EFG uložila je preko 3 miliona evra u sveobuhvatni program korporativne društvene odgovornosti pod nazivom „Investiramo u evropske vrednosti“ kroz podršku projektima u sferi obrazovanja, zdravstva, socijalne inkluzije i zaštite životne sredine. Za kontinuirani doprinos lokalnoj zajednici u Srbiji, Eurobanka je primila prestižnu „Virtus nagradu“ za 2009.

Pored toga, u 2009, Eurobank EFG otvorila je svoje novo poslovno središte u Beogradu „Eurobank EFG Centar“ u skladu sa principima zaštite životne sredine i principima „Dizajna za sve“ i lansirala mnogobrojne proizvode i usluge poput Savetnika za štednju, banko-osiguranja, obaveštenja putem SMS-a za transakcije po karticama i tekućim računima, znatno unapredila uslugu elektronskog bankarstva i „Euro Plata“ paketa za primanje plate. Takođe, Eurobank EFG aktivno je učestvovala je u Vladinom programu mera za ublažavanje efekata svetske finansijske krize.

Ukupan učinak Banke i njena dugotrajna posvećenost doneli su Eurobanci uglednu nagradu „ZLATNA PLAKETA“ za banku godine u 2009. godini koju dodeljuje Klub ekonomskih novinara.

Eurobank EFG ostala je posvećeni investitor u Srbiji tokom 2009. godine. Ova posvećenost potvrđena je velikim brojem inicijativa na globalnom nivou s ciljem podrške regionalnim privredama uz podršku Evropske komisije i Bečke inicijative, i u saradnji sa MMF, EBRD i EIB.

 Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana