Odlični poslovni rezultati i u 2009.godini

Objavljeno: 25.03.2010


Novosti iz banaka izvor: Grawe osiguranje

GRAWE osiguranje a.d.o. predstavilo je rezultate poslovanja sa kojima je postiglo izuzetan uspeh i odlične rezultate na tržištu osiguranja u Srbiji u 2009. godini.
Bilansna suma u 2009. godini iznosi 6.999.808.096 RSD (73 miliona evra) i uvećana je za 37% u odnosu na 2008. godinu. Pokazatelj stabilnosti i sigurnosti Društva i klijenata GRAWE osiguranja su tehničke rezerve koje su uvećane za 1,4 milijardi RSD i iznose 5,6 milijardi RSD. Neto dobitak za 2009. godinu kao pokazatelj kvaliteta poslovanja iznosi 190 miliona RSD i je uvećan za 43% u odnosu na prošlu godinu. Broj ugovora takođe je porastao pa ukupan broj ugovora sada iznosi 42.980.
U 2009. godini kapital je povećan u visini od 1 miliona evra, kao dodatna sigurnost i stabilnost preduzeća, a time i dodatna sigurnost klijenata. U cilju dodatne finansijske sigurnosti građana koji su poverenje poklonili GRAWE osiguranju, vršena su i dodatna rezervisanja u iznosu od 61,3 miliona RSD, čime su izmirene i obaveze u skladu sa odlukom NBS br.11/2010, za dve godine unapred.
„Godišnji bilans je najbolji pokazatelj zadovoljstva klijenata proizvodima i uslugama GRAWE osiguranja. Pokazatelji poslovanja govore da je tim GRAWE osiguranja sa velikim uspehom završio poslovnu godinu i da smo poboljšali efikasnost i potvrdili profesionalizam našeg tima. Sigurni i stabilni nastavljamo sa postavljenom strategijom dugoročnog poslovanja na tržištu, širimo ponudu proizvoda vodeći računa o socijalnim aspektima društva i potrebama tržišta i nastavljamo da zapošljavamo nove kadrove svesni odgovornosti koju nosimo za zajednicu i pojedinca. Kao i prethodnih godina, nastavićemo da ulažemo napore u edukaciju i informisanje stanovništva o značaju osiguranja i da se borimo za poreske olakšice svim osiguranicima osiguranja života, pa je zajednička inicijativa osiguravajućih društava koja se bave osiguranjem života dobrodošla.“, rekao je Kristof Cetl, predsednik Upravnog odbora GRAWE osiguranja.
GRAWE osiguranje a.d.o. nastaviće rad ne samo na stalnom rastu i razvoju Društva, već i na profesionalizmu zastupnika u osiguranju kao i na negovanju poverenja koje ukazuju kijenti. Posebna pažnja biće posvećena dijalozima sa nadležnim organima o unapređivanju mogućnosti sigurnog ulaganja sredstava i daljim dijalozima sa zakonodavnim organima o poreskim olakšicama za osiguranje života. Tokom tekuće godine, u planu je i unapređenje prodaje novog proizvoda – "GRAWE Elite", mešovitog osiguranja života za slučaj smrti, doživljenja i nastanka jedne od devet teških bolesti, kao i dalje informisanje stanovništva o prednostima osiguranja života. Prodajna mreža GRAWE osiguranja a.d.o. pokriva teritoriju Srbije sa 8 kancelarija koje će u 2010. godini angažovati još novih zaposlenih.
 Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana