Najvredniji dosadašnji EFSE ugovor

Objavljeno: 26.03.2010


Novosti iz banaka izvor: Banca Intesa

Evropski fond za jugoistočnu Evropu (EFSE), najveći svetski investicioni fond u sektoru mikrofinansiranja i Banca Intesa potpisali su ugovor o kreditu u iznosu od 25 miliona evra. Ugovorena sredstva namenjena su kreditiranju malih i mikro preduzeća i preduzetničkog sektora u Srbiji, koji je osetio snažne posledice svetske ekonomske krize.
Finansijska sredstva EFSE će podržati strateško opredeljenje Banca Intesa da poveća obim plasmana, kako sektoru malih preduzeća tako i segmentu poljoprivrede, gde je potreba za finansiranjem posebno izražena.
“Ova investicija je u skladu sa EFSE strategijom da podrži stabilne i snažne finansijske institucije, koje istovremeno svoje poslovanje zasnivaju na principima odgovornog bankarstva. Dugoročna kreditna sredstva namenjena malim preduzećima podržaće Banku u njenom programu kreditiranja u ovom segmentu i omogućiti unapređenje uslova kreditiranja koji se pre svega ogledaju u produženju roka otplate za više od 1.500 novih klijenata. Osim toga, ova kreditna linija će imati i značajan razvojni uticaj na celokupnu srpsku privredu, doprinoseći povećanju prihoda, očuvanju radnih mesta ali i otvaranju novih”, rekla je Silvia Wisniwski, direktor operativnih poslova u EFSE.
„Banca Intesa je zahvaljući svom strateškom opredeljenju da podstiče i ulaže u razvoj preduzetničkog duha jedna od vodećih banaka u Srbiji u segmentu malog biznisa. Polazeći od stanovišta da potrebe naših klijenata čine polaznu osnovu u osmišljavanju i kreiranju proizvoda nastojimo da i malim preduzetnicima ponudimo sve servise koje imaju na raspolaganju velike kompanije. Očekujemo da ćemo saradnjom sa EFSE podstaći preduzetnički sektor i pomoći im da ostvare što bolje rezultate“ izjavio je Dejan Tešić, član Izvršnog odbora Banca Intesa i direktor Divizije za poslovanje sa stanovništvom i malim biznisom.
EFSE je jedan od najznačajnijih kreditora sektora mikro i malih preduzeća u jugoistočnoj Evropi. Od svog osnivanja u decembru 2005. godine, fond je uložio više od 710 miliona evra na ovim prostorima, omogućivši time plasman više od 200.000 kredita, namenjenih ne samo u preduzetničkom sektoru, već i domaćinstvima sa nižim prihodima.
„EFSE će nastaviti sa ulaganjima u cilju obezbeđenja kontinuiranog priliva sredstava sektoru malog biznisa. Fond je spreman da u 2010. godini investira preko 200 miliona evra u zemljama jugoistočne Evrope, čime će obezbediti neophodnu finansijsku podršku za više od 20 hiljada malih preduzeća“,dodala je Wisniwski.
 Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana