KBC banka odobrava subvencionisane stambene kredite

Objavljeno: 20.05.2010


Novosti iz banaka izvor: KBC banka

KBC Banka je od 17. maja počela da odobrava stambene kredite uz subvencionisanje kamate iz sredstava budžeta Republike Srbije. 

Korisnik kredita je u obavezi da obezbedi 5% učešća, a 20% ućešća obezbeđuje se iz budžeta Republike Srbije u vidu dugoročnog stambenog kredita. Preostalih 75% od cene nepokretnosti, obezbeđuje Banka iz svojih sredstava a osigurava NKOSK.

Kamatna stopa za ove kredite je do 31.10.2012. godine subvencionisana od strane države i iznosi 5,25% fiksno. U ovom periodu, rata je najniža jer klijent otplaćuje samo glavnicu. U narednom periodu (počevši od 01.11.2012. godine, pa maksimalno do 300 meseci) klijent plaća punu ratu (glavnica + kamata), i otpaćuje deo kredita dobijenog iz sredstava banke, a kamatna stopa iznosi 6M EURIBOR + 4,90%. U poslednjih 5 godina, klijent otplaćuje deo kredita koji je obezbeđen iz budžeta RS na koji se ne obračunava kamata.

Subvencionisani stambeni krediti odobravaju se na period do 30 godina, maksimalni iznos kredita je 100.000 EUR, a korisnik kredita ne može da bude stariji od 45 godina (odnosno da u trenutku otplate poslednje rate kredita nema preko 70 godina starosti). Neki od dodatnih uslova su da na ovaj način klijent može da kupi samo novoizgrađeni stan, kao i da mesečna zarada ne prelazi maksimalan neto iznos od 120,000 RSD po korisniku kredita (odnosno bračnom drugu korisnika kredita).

Uz trenutno najatraktivniju kamatnu stopu za stambene kredite od 4,47% (EKS 4,71%) koju KBC Banka ima u aktuelnoj ponudi, uvođenjem subvencionisanih stambenih kredita ova banka klijentima nudi još povoljnije uslove za kupovinu stana.
 Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana