Smanjena kamata na dinarske kredite za refinansiranje

Objavljeno: 04.06.2010


Novosti iz banaka izvor: Kamatica

Folksbanka je svoju bogatu ponudu dinarskih kreditnih proizvoda osvežila smanjenom kamatom za kredite za refinansiranje dugovanja po kreditima drugih banaka, koja je kao i do sada najkonkurentnija na tržištu i iznosi 15,75% (EKS 18.56%).

Nenad Lučić, ekspert za razvoj proizvoda objašnjava:

Volksbank je pionir u segmentu dinarskih kredita sa fiksnom kamatnom stopom. Prvi takav kredit na tržistu smo promovisali jos u 2008. i od tada konstantno držimo lidersku poziciju u ovom segmentu. Od samog početka ideja nam je bila da klijentima ponudimo nepromenljive uslove, što se ispostavilo kao veoma pozitivno u poslednjih godinu dana kada su fluktuacije kursa dinara postale učestalije. Glavna prednost dinarskog kredita sa fiksnom kamatom je to što kamata i mesečna rata ostaju fiksne tokom celog perioda otplate kredita bez obzir na kretanja kursa ili referentnih stopa.

Dosadašnja praksa je pokazala da klijenti lakše i ekonomičnije upravljaju svojim sredstvima ukoliko su sva dugovanja svedena na jedan kredit. Upravo iz tog razloga smo omogućili klijentima da sva dugovanja iz drugih banaka refinansiraju dinarskim kreditom sa najpovoljnijom fiksnom kamatnom stopom koja ostaje fiksna do kraja perioda isplate.

Dodatna pogodnost za klijenta je što se u okviru dozvoljenog zaduženja od 30% u odnosu na lična primanja klijentu mogu odobriti i dodatna sredstva / „keš“, koji se nakon izmirivanja obaveza po dugovanjima, isplaćuje na tekući račun klijenta.

Kredit za refinansiranje se odobrava do maksimum 60 meseci, bez učešća i depozita i maksimalnim iznosom od 10.000 evra. Zahtev za refinansiranje se podnosi na osnovu potvrde o stanju duga, bilo to kredita, kreditne kartice ili dozvoljenog minusa izdate od strane drugih banaka“.

Obzirom da većina građana zavisi isključivo do dinarskih primanja, onda je zaduživanje u dinarima / domaćoj valuti i ekonomski najopravdanije. Konkretni razlozi koji idu u prilog zaduzivanja u dinarima su:

• klijent uvek zna tačan iznos mesečne rate, dok kod kredita u EUR to ne može da zna / zavisi od kursa na dan dospeća rate;
• klijent se ne izlaže dodatnim troškovima prilikom plaćanja mesečnih obaveza jer su rate dinarske - domaća valuta / nema obračuna u odnosu na kurs;
• eventualni rast inflacije će ići u prilog korisnicima ovih kredita / klijenti plaćaju nominalno iste iznose mesečnih rata, ali REALNO manje;
 Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana