Finansijski rezultati za drugi kvartal 2010. godine

Objavljeno: 05.08.2010


Novosti iz banaka izvor: Master Card

• Neto zarada za drugi kvartal 458 miliona dolara, ili 3,49 dolara po redukovanoj akciji, porast od 31 odsto
• Porast neto prihoda za drugi kvartal od 6,7%, do 1,4 milijarde dolara
• Bruto promet u dolarima za drugi kvartal viši za 8,5% i obim transakcija za 7,9%

Perčis, Nujork, 05. avgust, 2010 – Kompanija MasterCard Incorporated (NYSE:MA) je saopštila finansijske rezultate za drugo tromesečje 2010. godine. Kompanija objavljuje neto zaradu od 458 miliona dolara, odnosno 3,49 redukovana dolara po redukovanoj akciji.

Neto prihod za drugi kvartal 2010. godine je iznosio 1,4 milijarde dolara, porast od 6,7 odsto u odnosu na isti period 2009. godine. Na osnovu fiksnog kursa, neto prihod se povećao za 7,9 odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine.
Viši neto prihod su u ovom kvartalu određivali:
• Povećanje prekograničnog prometa za 15,2 odsto;
• Porast bruto prometa u dolarima kompanije MasterCard koji je porastao za 8,5 odsto po lokalnoj valuti na 656 milijardi dolara; i
• Neto uticaj na izmene cena od oko 4 procenata, uključujući i uticaj popusta na prekogranične transakcije
Ovi faktori su delimično neuralizovani usled dodatnih popusta i podsticaja prvenstveno zahvaljujući novim i obnovljenim sporazumima sa potrošačima.

Obim transakcija je u čitavom svetu tokom ovog tromesečja bio viši za 7,9 odsto, prema lokalnoj valuti, u odnosu na drugi kvartal 2009. godine i iznosio je 493 milijarde dolara. Broj izvršenih transakcija se povećao za 0,1 odsto, u poređenju sa brojem transakcija izvršenih u istom periodu 2009. godine, na 5,6 milijardi. Od 30. juna 2010. godine, finansijske institucije koje su partneri kompanije, izdale su 1,6 milijardi kartica MasterCard i Maestro brenda.

„Zadovoljni smo učinkom u drugom kvartalu“, rekao je Adžej Banga, generalni direktor kompanije MasterCard. „Solidni porast bruto domaćeg proizvoda, posebno na tržištima izvan Sjedinjenih država, nastavio je da se širi kroz prekogranične transakcije širom sveta, dok je i pažljivo vođenje troškova doprinelo dobrim finansijskim rezultatima u ovom tromesečju“.

Banga je izjavio, „Bez obzira na to gde se nalaze, ljudi tragaju za brzim, bezbednim i efikasnim plaćanjem i kompanija MasterCard im pruža inovacije koje će svima olakšati život. Na primer, u Latinskoj Americi smo potpisali kobrending ugovor sa kompanijom „Telefonica“ koji će biti usmeren ka pretplatnicima „Telefonica“ mobilne telefonije na 11 tržišta.
Pokrenuli smo MasterCard „Money Send“ program u saradnji sa Bankom Kine, što je devetnaesta po redu zemlja u kojoj je omogućen prenos novca sa osobe na osobu. U Sjedinjenim državama smo blisko sarađivali sa „MTA“, „PATH“ i „NJ TRANSIT“ čime smo proširili naš beskontaktni PayPass pilot program zahvaljujući kom će putovanje na posao i sa posla biti brže i jednostavnije za sve. Banga je zaključio, „Prema rezultatima programa kao što su ovi, kompanija MasterCard ostaje dobro pozicionirana kada je u pitanju dugoročni razvoj“.

Ukupni operativni troškovi su tokom drugog kvartala 2010. godine smanjeni za 10,4 odsto, na iznos od 648 miliona dolara, u odnosu na isti period 2009. godine. Ne uzimajući u obzir fluktuacije kursa, operativni trškovi su bili manji za 9,7 odsto. Pad ukupnih operativnih troškova bio je vođen smanjenjem opštih i administrativnih troškova za 14,5 odsto, odnosno za 13,8 odsto kada je u pitanju fiksni kurs. Ovaj pad troškova usledio prvenstveno zbog nižih troškova vezanih za zaposlene usled smanjenja otpremnina i kompenzacija, za razliku od istog kvartalnog perioda prethodne godine u kom je pad troškova nastao kao posledica smanjenja radnih mesta 2009. godine.

Stopa depresijacije i amortizacije smanjena je za milion dolara, odnosno za 3,8 odsto, u drugom tromesečju, u odnosu na isti period prethodne godine. Troškovi advertajzinga i marketinga su bili u osnovi nepromenjeni, niži za 0,3 odsto, u drugom kvartalu 2010. godine u odnosu na drugi kvartal 2009. godine. Ne uključujući fluktuacije kursa, troškovi advertajzinga i marketinga su porasli za 0,2 odsto.

Operativna marža je bila 52,6 odsto za drugi kvartal 2010. godine, viša za 9,1 odsto nego u istom periodu 2009. godine.

Ukupni ostali troškovi u drugom kvartalu 2010. godine su iznosili 4 miliona dolara, za razliku od 21 miliona dolara u drugom kvartalu 2009. godine. Pad je nastao usled nižih kamatnih rashoda prvenstveno usled smanjenja rasta aktive prilikom sudskih poravnanja.

Efektivna poreska stopa kompanije MasterCard je u drugom kvartalu 2010. godine bila 35,7 odsto, za razliku od stope od 35,0 odsto u drugom tromesečju prethodne godine. Pad je usledio prvenstveno usled posebnih izmena tokom drugog kvartala 2010. godine.

Rezultati za period od početka 2010. godine
Tokom proteklih šest meseci, zaključno sa 30. junom 2010. godine, kompanija MasterCard je zabeležila neto zaradu od 913 miliona dolara ili 6,95 dolara po redukovanoj akciji.

Neto zarada za šest meseci, zaključno sa 30. junom 2010. godine, je iznosila 2,7 milijardi dolara, što predstavlja porast od 9,7 odsto u poređenju sa istim periodom 2009. godine. Na osnovu fiksnog kursa, neto zarada je porasla za 9.0 odsto. Vrednost prekograničnih transakcija od 13,1 odsto, zatim rast po bruto obimu transakcija u dolarima od 8,4 odsto i izmene u cenama od otprilike 5 odsto, uključujući i uticaj popusta na prekogranične transakcije, doprineli su uvećenju neto zarade za period od početka godine.
Ovi činioci su delimično oslabljeni dodatnim popustima i podsticajima prvenstveno zbog novih i obnovljenih ugovora sa korisnicima.

Ukupni operativni troškovi su smanjeni za 4,7 odsto na 1,3 milijarde dolara u toku ovih šest meseci u poređenju sa istim periodom 2009. godine. Izuzimajući fluktuacije kursa, ukupni operativni troškovi su se smanjili za 5,1 odsto u prvoj polovini godine u poređenju sa prvom polovinom 2009. godine.

Operativna marža je bila 53,0 odsto za šest meseci, zaključno sa 30. junom 2010. godine, što je za 7,1 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Ukupni ostali troškovi iznosili su 9 miliona dolara za period od šest meseci u odnosu na 32 miliona dolara za isti period 2009. godine. Ovo umanjenje je prevashodno zbog smanjenja rasta aktive prilikom sudskih poravnanja.

Efektivna poreska stopa kompanije MasterCard je u drugom kvartalu 2010. godine bila 35,1 odsto, za razliku od stope od 34,1 odsto u drugom tromesečju prethodne godine. Rast efektivne poreske stope usledio je prvenstveno zbog posebnih izmena u oba šetomesečna perioda zaključno sa 30. junom 2009. godine, odnosno 30. junom 2010. godine.
 Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana