Krediti za zdravlje

Objavljeno: 27.09.2010


Novosti iz banaka izvor: Volks banka

Folksbanka je svoju bogatu ponudu proizvoda osvežila uslugama za klijente koji se bave privatnom lekarskom i stomatološkom praksom, kao i za privatne domove zdravlja i privatne zdravstvene ustanove koje sada mogu pronaći kompletnu uslugu na jednom mestu.

Ponuda obuhvata kredite za pravna lica – ordinacije, fizička lica – vlasnike ordinacija, kao i za njihove pacijente (klijente), osiguranje pravne zaštite i osiguranje od odgovornosti, elektronsko bankarstvo, domaći i ino platni promet.

Glavna prednost ovih kredita je u tome što sada se sada investicioni krediti (kupovina/rekonstrukcija poslovnog prostora, nabavka opreme i vozila), ali i svi drugi, mogu realizovati i na ordinacije koje su paušalni poreski obveznici.

Kreditni aranžmani se mogu realizovati kao krediti indeksirani u EUR i dinarski krediti koji značajno utiču na planiranje troškova u poslovanju i ostvarivanju većeg profita.

U saradnji sa BASLER osiguranjem u ekspoziturama Volksbank se mogu zaključiti polise osiguranja od odgovornosti i osiguranje od pravne zaštite. Zaključivanjem polise, klijenti imaju pogodnosti u vidu nižih troškova prilikom kreditnih zahteva.

 Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana