Niže kamatne stope za zaposlene u državnoj administraciji

Objavljeno: 29.09.2010


Novosti iz banaka izvor: Intesa Leasing

 Kako bi dodatno olakšali zadovoljenje finansijskih potreba svojih klijenata u nestabilnim uslovima izazvanim ekonomskom krizom, ali i doprineli trendu deevroizacije Intesa Leasing će za zaposlene u državnoj administraciji od 1.oktobra smanjiti kamatne stope na lizing u dinarima. Na ovaj način zaposleni u javnim preduzećima i ustanovama moći će da kupe novo ili polovno vozilo sa maksimalnim rokom otplate do 5 godina, kamatnom stopom u iznosu od1M belibor +1,75% (11,99%) i troškovima obrade zahteva od 0,8 procenata.
U želji da zaštite svoje klijente od rizika promene kursa Intesa Leasing se krajem 2009. godine odlučila na uvođenje lizinga u dinarima i na taj način omogućila svojim klijentima da izbegnu rizike vezane za promenu kursa dinara. Primera radi, dinar je od 2008. godine do sredine 2010. oslabio za oko 30% u odnosu na evro, dok je u prvih devet meseci 2010. godine vrednost domaće valute oslabila za 10 %. Osim toga, statistički podaci po kojima je prosečna plata u Srbiji u decembru 2008. godine iznosila po srednjem kursu NBS 436 evra, a godinu dana kasnije 384 evra, jasno ukazuju na činjenicu da je kupovna moć građana oslabila i da je zaduživanje u valuti u kojoj se prima plata i ostvaruju prihodi poslovanja dobar način da se preduprede poteškoće u otplati koje može da izazove pad vrednosti dinara.
„Intesa Leasing se odlučila na uvođenje dinarskog lizinga krajem 2009. godine iz razloga što je dinarski lizing fer proizvod koji omogućava da se izbegnu svi rizici vezani za promenu kursa dinara. Klijent sve vreme otplate zna koliko iznosi dinarska vrednost finansiranog predmeta lizinga i nije izložen valutnom riziku. Poređenja radi naši klijenti koji su uzeli dinarski lizing krajem 2009. godine zbog rasta evra plaćaju dinarske iznose lizing rata znatno manje nego klijenti koji su uzeli lizing u evrima“, izjavio je Vlastimir Vuković, direktor „Intesa Leasing Beograd.
Pored toga, Intesa Leasing svojim klijentima nudi mogućnost da u svakom trenutku ukoliko žele konvertuju svoj dinarski lizing u lizing u evrima.
 Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana