Dinarski krediti sa fiksnom kamatom BEZ TROŠKOVA OBRADE KREDITA

Objavljeno: 29.10.2010


Novosti iz banaka izvor: Volks banka

Volksbank a.d. je nakon odluke države da ukine subvencionisanje keš kredita, odlučila da u toku promotivnog perioda od 8. do 30. novembra svi klijenti koji podnesu zahtev za neki od dinarskih kredita sa fiksnom kamatom (kredit za refinanisranje, keš i potrošački) budu oslobođeni troškova obrade kredita. 

Volksbank je pionir u segmentu dinarskih kredita sa fiksnom kamatnom stopom. Od momenta kada smo promovisali prvi takav kredit u 2008., konstantno držimo lidersku poziciju u ovom segmentu. Ideja nam je bila da klijentima ponudimo nepromenljive uslove, što se ispostavilo kao veoma pozitivno u poslednjih godinu dana kada su fluktuacije kursa dinara postale učestalije. Glavna prednost dinarskog kredita sa fiksnom kamatom je to što kamata i mesečna rata ostaju fiksne tokom celog perioda otplate kredita bez obzira na kretanja kursa ili referentnih stopa.

Na ovaj način Volksbank pre svega izlazi u susret potrebama klijenata u pogledu zaštite od rizika fluktuacija kamatnih stopa koje su u ovom trenutku izuzetno ispoljene, kao i preporukama Narodne banke Srbije u pogledu transparentnosti obračuna kamatnih stopa i eliminisanja kursnog rizika prilikom zaduživanja, jer su sve rate koje će klijenti vraćati banci nepromenljive tokom celog perioda otplate i izražene su u dinarima.
Da su klijenti prepoznali prave koristi ovakvog načina zaduživanje potvrđuje i to da je u 2010. skoro 90% ukupnog plasmana kredita gradjanima je u dinarima (dinarski kredit sa fiksnom kamatom). Primera radi, građani koji imaju u korišćenju kredite sa valutnom klauzulom, nakon 3 godine otplate kredita plaćaju 30% veće iznose mesečnih rata nego u momentu kada su podneli zahtev za kredit.

srednji kurs na dan...

oktobar 2008
76,8653

oktobar 2010
107,3385

primer za ratu od 100 EUR:

- u momentu uzimanja kredita.............................2007 / rata 100 EUR ……………..........priblizno 7.600 RSD
- stanje u ovom momentu ....................................2010 / rata 100 EUR.....................priblizno 10.700 RSD, što je oko 30% veci iznos!

 Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana