Godišnja skupština globalnog dogovora ujedinjenih nacija u Srbiji

Objavljeno: 02.12.2010


Novosti iz banaka izvor: Global Compact Network Serbia

U četvrtak, 2. decembra, u prostorijama Narodne banke Srbije održana je Godišnja skupština Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija u Srbiji.

Globalni dogovor Ujedinjenih nacija povezuje poslovne subjekte sa agencijama UN, privredom, vladama i civilnim društvom radi unapređenja deset univerzalno prihvaćenih principa iz oblasti zaštite ljudskih i radnih prava, zaštite životne sredine i borbe protiv korupcije. Snagom kolektivnog delovanja, Globalni dogovor Ujedinjenih nacija nastoji da promoviše i usmeri tih deset principa u poslovne aktivnosti širom sveta i da pokrene mere podrške opštih ciljeva UN. Sa više 8.000 članova iz preko 130 zemalja, to je najmasovnija dobrovoljna inicijativa korporativnog građanstva na svetu.

U Srbiji Globalni dogovor postoji od 6. decembra 2007. godine i broji više od 60 članica.

Kao pokretači ove inicijative u Srbiji, predstavnicima članica su se obratili Gordana Petković, Generalni sekretar Narodne banke Srbije, i Viliam S. Infante, stalni koordinator UN-a u Srbiji.

Andrea Brbaklić, predsednica UO Globalnog dogovora u Srbiji, upoznala je Skupštinu Globalnog dogovora sa Izveštajem za 2010. godinu i Planom rada za 2010. godinu. Posebno se osvrnula na priznanje kojim je mreža Globalnog dogovora u Srbiji proglašena za jednu od tri najbolje mreže u svetu u 2009. godini. Priznanje je dodeljeno na osmom Godišnjem skupu lokalnih mreža Globalnog dogovora UN iz celog sveta, zahvaljujući brojnim sadržajnim aktivnostima koje su pokrenute tokom prethodne godine, kao i radu na promovisanju Globalnog dogovora u Srbiji.

Takođe, predsedavajući radnih grupa su predstavili svoja dosadašnja postignuća i planove za sledeću godinu.

Pored Izveštaja o radu za 2010. godinu i Plana rada za 2011. godinu članice su usvojile i Deklaraciju o borbi protiv korupcije. Istovremeno, na Godišnjoj skupštini je pokrenuta i inicijativa za osnivanje nove, sedme po redu Radne grupe koja će se baviti dečijim pravima.

Više informacija o Globalnom dogovoru možete naći na sajtu: www.unglobalcompact.rs
 Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana