Dinarski krediti sa fiksnom kamatom

Objavljeno: 03.12.2010


Novosti iz banaka izvor: Volks banka

Vodeći računa o potrebama naših klijenata u vremenu neisvesnosti, gde su pored deviznog rizika klijenti izloženi i brojnim drugim rizicima, Volksbanka je omogućila klijentima osiguranje u slučaju nemogućnosti otplate mesečnih obaveza po kreditima i to usled:

• gubitka posla / nezaposlenost,
• privremene sprečenosti za rad / bolovanje,
• invaliditeta usled nezgode,
• smrti usled nezgode.

Nenad Lučić, ekspert za razvoj proizvoda Volksbanke objašnjava:

“Svi klijenti koji podnesu zahtev za neki od naših dinarskih kredita sa fiksnom kamatom (keš, potrošački ili kredit za refinansiranje) imaju mogućnost i osiguranja tog kredita uz najkonkurentije fiksne kamate na tržistu od 17.60% ( EKS 20.08%) sa rokom otplate do 60 meseci. Obzirom da većina građana zavisi isključivo do dinarskih primanja, onda je zaduživanje u domaćoj valuti i ekonomski najopravdanije. Konkretni razlozi koji idu u prilog zaduživanja u dinarima su:

• klijent uvek zna tačan iznos mesečne rate, dok kod kredita u EUR to ne može da zna / zavisi od kursa na dan dospeća rate;
• klijent se ne izlaže dodatnim troškovima prilikom plaćanja mesečnih obaveza jer su rate dinarske - domaća valuta / nema obračuna u odnosu na kurs;
• eventualni rast inflacije će ići u prilog korisnicima ovih kredita / klijenti plaćaju nominalno iste iznose mesečnih rata, ali REALNO manje;

Osiguranje u slučaju nemogućnosti vraćanja kredita je veoma popularno u svetu i uključuje se u skoro sve tipove kredita,a Volksbanka je prva u prilici da klijentima ponudi "potpuno bezbedan kredit" , garantujući pritom fiksne mesečne rate u dinarima uz dodatno osiguranje za sve vreme otplate kredita.“

 Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana