Transfer novca iz Nemačke

Objavljeno: 10.10.2007


Novosti iz banaka izvor: Komercijalna banka-Beograd

Komercijalna banka je preko svog ogranka u Frankfurtu u mogućnosti da po najnižim cenama u svetu transferiše novac iz Nemačke u Srbiju. Ovakav način slanja novca omogućava klijentima - građanima Nemačke, pre svega našim državljanima koji žive i rade u ovoj zemlji, da svojoj banci u Nemačkoj daju nalog za uplatu na račun Komercijalne banke u Frankfurtu, a sredstva će već sutradan po odobrenju računa poslovne jedinice biti prosleđena na željeni račun u Komercijalnoj banci u Srbiji.
Ovim načinom prenosa sredstava klijentima je omogućeno da transfer vrše na brz, siguran i mnogo jeftiniji način od dosadašnjeg. Provizija za prilive preko Komercijalne banke u Frankfurtu je utvrdjena na nivou od 5 do 9 EUR, zavisno od sume poslatog novca. Naplata provizije vrši se automatski kada se evidentira priliv na računu primaoca dok je pošiljalac novca oslobođen plaćanja bilo kakve provizije.
Kao dodatna mogućnost predviđeno je da pošiljaoci iz Nemačke mogu transferisati sredstva i na sopstvene, već postojeće, račune u Komercijalnoj banci u našoj zemlji, kao i na novootvorene posredovanjem Komercijalne banke u Frankfurtu.
Za sve informacije klijenti se mogu obratiti Komercijalnoj banci u Frankfurtu od koje će dobiti i instrukciju za prenos sredstava.
Info telefon: +49 (0) 69 208 24.
Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana