U 2011. godini se očekuje rast dobiti po akcijama iz CIE

Objavljeno: 10.01.2011


Novosti iz banaka izvor: Erste group

• Analitičari Erste Grupe preporučuju biranje akcija umesto alokaciju po sektorima
• Očekuje se da će akcije kompanija u cikličnim sektorima i u oblasti produkata (posebno nafte i gasa) zabeležiti solidne rezultate; underweight za defanzivne sektore (telekomunikacije i komunalne usluge)
• Poboljšani sentiment investitora prema CIE; očekuje se da će 2011. godina biti pozitivna za investicije u vlasničke instrumente

Analitičari Erste Grupe predviđaju da će “2011. godina biti pozitivna godina za ulaganja u akcije na osnovu pozitivnih rezultata kompanija, atraktivnih vrednosti akcija, niskih prinosa na obveznice i pada averzije prema riziku koji će stvoriti pozitivno okruženje za rizičniju aktivu. Postoji opšta saglasnost u pogledu očekivanja da će EPS (dobit po akciji) porasti u 2011. godini za oko 23% u regionu CIE”, komentariše Hening Eskuhen, jedan od direktora istraživačkog tima za tržišta vlasničkih instrumenata CIE.

" Kao investicionu strategiju, preporučujemo biranje akcija, a ne alokaciju po sektorima. Preferiramo kompanije u cikličnim sektorima sa dinamičnim razvojem prodaje na tržištima u razvoju, koje će tako osetiti pozitivne efekte privrednog rasta u tim regionima. Očekujemo i da kompanije iz sektora nafte i gasa pokažu dobre rezultate u prvom kvartalu. Sveukupno, trebalo bi da rezultati u oblasti produkata budu dobri, likvidnost bi trebalo da zadrži cene na visokom nivou”. Analitičari Erste Grupe preporučuju i underweight u defanzivnim sektorima kao što su telekomunikacije i komunalne usluge, s obzirom na njihova jasno opadajuća očekivanja u pogledu dobiti.
Investitori podižu sentiment prema CIE zbog ponovnog akcenta na fundamentalnim pokazateljima Izgleda da se sentiment ponovo oporavio. Fundamentalna perspektiva je ponovo počela da utiče na tržišne rezultate zajedno sa pozitivnim kretanjima sentimenta i opadajućim izbegavanjem rizičnije aktive. Pozitivan sentiment za CIE je ponovo potvrđen ZEW-Erste indikatorom sentimenta1. Mada se procena aktuelnih ekonomskih uslova u regionu CIE i Austriji poboljšala u decembru 2010. godine, indikator za evrozonu je opao za 7,2 poena na minus 1,7 poena.

U 2011. godini region CIE bi trebalo da ubrza, ali to će znatno zavisiti od nivoa privatne potrošnje. Na tržištima CIE postaje sve važnija domaća potrošnja, kompenzujući potencijalno slabljenje tražnje nemačke izvozno orijentisane privrede. Mada ne pokazuju nikakav jasan zaokret naniže, stope nezaposlenosti su već neko vreme stabilne, što je smanjilo neizvesnosti sa kojima se suočavaju domaćinstva i trebalo bi da poboljša sentiment potrošača. Stoga "treba imati na umu činjenicu da na tržištu i dalje postoje rizici. Dva najveća rizika su verovatno budući razvoj dužničke krize u južnoj Evropi i mogući problemi, naročito u Kini", zaključuje Eskuhen.Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana