Prijem zahteva za subvencionisane kredite privredi

Objavljeno: 01.02.2011


Novosti iz banaka izvor: Banca Intesa

U skladu sa Uredbom Vlade Republike Srbije za ublažavanje negativnih posledica ekonomske krize u 2011. godini Banca Intesa je počela da prima zahteve za subvencionisane kredite namenjene privredi. U okviru programa, klijenti imaju mogućnost da konkurišu za kredite sa subvencijom kamate za održanje tekuće likvidnosti, finansiranje trajnih obrtnih sredstava i izvozne poslove, investicije i namensku industriju.  U poređenju sa uslovima u 2010. ove godine maksimalni iznosi kredita koji će privredni subjekti moći da koriste će biti veći.

U skladu sa Uredbom maksimalni iznosi sredstava kredita za finansiranje tekuće likvidnosti i trajnih obrtnih sredstava povećani su za preduzetnike na 3 miliona dinara, za mala preduzeća na 10 miliona dinara (odnosno za izvozne poslove na 10 miliona dinara ili 10 miliona dinara sa valutnom klauzulom), za srednja preduzeća na 80 miliona dinara (odnosno za izvozne poslove na 200 miliona dinara ili 200 miliona dinara sa valutnom klauzulom) i za velika preduzeća na 300 milona dinara (odnosno za izvozne poslove na 800 miliona dinara ili 800 miliona dinara sa valutnom klauzulom). Ovi krediti će se kao i do sada odobravati na rok do 12 meseci, po kamatnoj stopi u visini Repo stope, odnosno 4,4 odsto na godišnjem nivou za kredite za izvozne poslove sa valutnom klauzulom.

Uslovi za investicione kredite nisu promenjeni u odnosu na prethodnu godinu i kamatna stopa iznosi 4 odsto plus vrednost 3-mesečnog euribora na godišnjem nivou uz primenu valutne klauzule, odnosno za investicione kredite obezbeđene garancijom Fonda za razvoj Republike Srbije kamata iznosi 2 odsto plus vrednost 3-mesečnog euribora na na godišnjem nivou. Kao i prethodne godine u skladu sa Uredbom koja se odnosi na potrošačke kredite i kredite za pravna lica za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara i usluga u 2011. godini, Banca Intesa će odobravati kredite pravnim licima za kupovinu autobusa, građevinskih mašina i teretnih motornih vozila-kamiona domaće proizvodnje, na rok do sedam godina uz primenu valutne klauzule i kamatnu stopu od 4,5 odsto na godišnjem nivou.

 „ Iskustva iz prethodne dve godine nam pokazuju da je ovaj vid kreditiranja značajno pomogao privredi u rešavanju problema likvidnosti. Imajući u vidu pozitivne efekte subvencionisanog kreditiranja na domaću privredu, Banca Intesa je spremna da i ove godine aktivno učestvuje u njemu i na taj način podrži svoje klijente kako u prevazilaženju aktuelnih poteškoća i tako i u budućim investicionim poduhvatima“, izjavio je Darko Popović, član Izvršnog odbora i direktor Divizije za poslovanje sa privredom Banca Intesa.

Banca Intesa je od samog početka Programa za ublažavanje posledica krize u 2009. godini bila najaktivnija poslovna banka na polju odobravanja subvencionisanih kredita i nastojala je da svoju ponudu prilagodi aktuelnoj situaciji kako bi izašla u susret potrebama privrede kako za obrtnim kapitalom, tako i dodatnim investicionim sredstvima. Tokom 2010. godine Banca Intesa je sektoru privrede plasirala više od 340 miliona evra, što predstavlja četvrtinu ukupno plasiranih subvencionisanih kredita privredi od strane bankarskog sektora.

 


Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana