Subvencionisani krediti i u 2011. godini

Objavljeno: 02.02.2011


Novosti iz banaka izvor: NLB banka

NLB banka a.d. Beograd i tokom 2011. godine nastavlja podršku Programu Vladinih mera za ublažavanje negativnih efekata svetske ekonomske krize. Naime, NLB banka je potpisala Ugovor o subvencionisanju kamatnih stopa u skladu sa uredbama Vlade Republike Srbije za 2011. godinu.

U skladu sa time, banka će odobravati subvencionisane kredite za preduzeća i preduzetnike pod sledećim uslovima:

• kratkoročni dinarski krediti za održavanje tekuće likvidnosti, finansiranje trajnih obrtnih sredstava i za izvozne poslove sa rokom otplate do 12 meseci, po kamatnoj stopi u visini Referentne kamatne stope NBS.
Kratkoročni krediti sa valutnom klauzulom odobravaju se za finansiranje konkretnih izvoznih poslova na rok od 12 meseci po fiksnoj kamatnoj stopi od 4,4% godišnje.
Uslov za korišćenje ovih kredita je da preduzeće ili preduzetnik ne sme da smanji broj zaposlenih tokom perioda korišćenja kredita.

• dugoročni krediti sa valutnom klauzulom za investiciona ulaganja sa rokom otplate do 5 godina, uključujući grejs period od 6 do 12 meseci po kamatnoj stopi u visini 3-mesečnog Euribora plus 4% godišnje. Ukoliko su investicioni krediti obezbeđeni garancijom Fonda za razvoj RS, kamatna stopa iznosi 3-mesečni Euribor plus 2% godišnje.
• namenski krediti sa valutnom klauzulom za kupovinu autobusa, teretnih motornih vozila - kamiona i građevinskih mašina proizvedenih u Republici Srbiji sa rokom otplate do 7 godina uz fiksnu kamatnu stopu 4,5% godišnje.
• dugoročni dinarski krediti za kupovinu domaćeg gotovog softvera i nabavku usluga implementacije softverskog rešenja sa rokom otplate do 3 godine uključujući grejs period od 12 meseci po fiksnoj kamatnoj stopi od 7,5% godišnje.
U okviru ovog programa, NLB banka odobrava i kredite za građane, pod sledećim uslovima:
• dugoročne kredite sa valutnom klauzulom za kupovinu automobila, traktora, građevinskih mašina i teretnih motornih vozila-kamiona koji su proizvedeni u Republici Srbiji sa rokom otplate do 7 godina i uz fiksnu kamatnu stopu od 4,5% godišnje,
• dugoročne dinarske kredite za kupovinu poljoprivredne mehanizacije, nameštaja, građevinskog materijala, kućnih aparata i računara sa monitorom i zvučnicima koji su proizvedeni u Republici Srbiji sa rokom otplate do 3 godine i uz fiksnu kamatnu stopu 7,5% godišnje i periodom počeka od 12 meseci.
- Subvencionisani stambeni krediti za građane -
Potpisivanjem Ugovora sa Republikom Srbijom i Nacionalnom korporacijom NLB banka ostaje u Programu Vlade Republike Srbije za subvencionisanje stambenih kredita. U skladu sa tim banka će odobravati stambeni subvencionisani kredit građanima pod sledećim uslovima:
• maksimalan iznos kredita je 100.000 EUR
• korisnik kredita obezbeđuje 10% učešća, država 15%, preostalih 75% obezbeđuje banka, a osigurava Nacionalna korporacija
• rok otplate je do 30 godina
• korisnik kredita ne plaća kamatu poslednjih 5 godina od ukupnog roka otplate kredita i to za iznos koji subvencioniše država
• na sredstva koja obezbeđuje banka korisnik plaća kamatu od maksimalno 6M Euribor + 4,9% godišnje.
Sve dodatne informacije o odobravaju kredita sa subvencionisanim kamatama, možete dobiti u svakoj poslovnici NLB banke.
 Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana