Polise osiguranja na kredit

Objavljeno: 18.03.2011


Novosti iz banaka izvor: Banca Intesa

Banca Intesa je u saradnji sa osiguravajućom kućom Delta Generali kreirala nove modele kredita namenjene registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima koji žele da na ovaj način finansiraju otplatu premije osiguranja na useve, plodove ili životinje. Krediti za polise osiguranja u poljoprivredi, odobravaju se u iznosu od 30.000 dinara do 500.000 dinara, bez devizne klazule, sa rokovima otplate od 3, 6, 9 ili 12 meseci. Korisnici kredita oslobođeni su plaćanja naknade za obradu kreditnog zahteva.

Specifičnu pogodnost za ovakav način plaćanja premije osiguranja predstavlja popust od 10 odsto koji odobrava Delta Generali Osiguranja, kao i poklon osiguranje od nezgode za sve članove registrovanog poljoprivrednog gazdinstva. Takođe, godinama unazad, plaćanjem premije osiguranja poljoprivrede, registrovana poljoprivredna gazdinstva su sticala pravo na njenu subvenciju od strane Republike Srbije od 40%, što se očekuje i u 2011. godini. Plaćanjem premije osiguranja kreditom Banca Intese, nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva će odmah steći pravo na subvencijju.

Procedura apliciranja za ovaj tip kredita je vrlo brza i jednostavna, a pri odlasku u banku svi zainteresovani poljoprivrednici bi pored obračuna premije osiguranja trebalo da ponesu potvrdu o registraciji i aktivnom statusu gazdinstva, potvrdu o plaćenim poreskim obavezama iz poljoprivrede i ličnu kartu.

„Banca Intesa na ovaj način nastavlja da kontinuirano pruža podršku jednom od najvitalnijih delova srpske privrede, samim nosiocima registovanih gazdinstava dajući im mogućnost da se rasterećeno fokusiraju na primarnu delatnost, bez bojazni za produkte svoga rada. Takođe, svako kreditiranje subjekata iz segmenta malog biznisa predstavlja neophodnu asistenciju u vremenu kada se i kompanije sa znatno većim obimom poslovanja suočavaju sa problemima likvidnosti i nemogućnošću značajnijeg investiranja u dalje unapređenje poslovnih aktivnosti“, izjavio je Predrag Milenović, direktor Sektora za upravljanje prodajom malom biznisu Banca Intesa.
„Osiguranje poljoprivredne proizvodnje sve više dobija na značaju u Srbiji, kako zbog evidetnog povećanja vrednosti prozivodnje, tako i zbog sve izraženijih rizika koje aktuelne klimatske promene donose. Navedenim modelom plaćanja premije osiguranja, Delta Generali Osiguranje u saradnji sa Banca Intesom omogućava registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima da blagovremeno zaključenje osiguranje sa navedenim pogodnostima, a da plaćanje premije kroz otplatu kredita pomere u drugi deo godine, nakon ubiranja useva i plodova, kada je to poljoprivrednicima najlakše. U zavisnosti od odabranog perioda otplate kredita, popust na premiju osiguranja za ovaj model plaćanja je ili veći od predviđene kamate, ili najvećim delom kompenzuje kamatu. Ovaj model plaćanja premije osiguranja je posebno atraktivan za zaključenje osiguranja useva od suše i prekomernih padavina, novih prozvoda osiguranja koje jedino Delta Generali Osiguranje pruža u Srbiji i regionu“, kaže Mr Sava Bogičević, direktor Tehničke direkcije za neživotna osiguranja Delta Generali Osiguranja.
 Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana