Eurobank EFG: Finansijski rezultati za 2010. godinu

Objavljeno: 07.04.2011


Novosti iz banaka izvor: Eurobank EFG

Eurobank EFG u Srbiji zadržala je dobru finansijsku poziciju i dodatno ojačala tržišnu ulogu u 2010. godini. Ukupna bilansna suma porasla je za 23 odsto u odnosu na prethodnu godinu na 181 milijardu dinara, dok ostvarena dobit nakon oporezivanja iznosi 2,6 milijardi dinara.

Snažna likvidnost
Banka je dodatno ojačala likvidnost u 2010, uz rast realnih depozita od 6,9 odsto, na 83,6 milijardi dinara. Nastavila je da tesno sarađuje sa međunarodnim finansijskim institucijama kroz zaključivanje ugovora sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (vrednog 60 miliona evra) i Međunarodnom finansijskom korporacijom (38 miliona evra).

Izuzetna adekvatnost kapitala
Eurobank EFG u Srbiji i dalje je jedna od najkapitalizovanijih banka na tržištu. Zaključno sa 31. decembrom 2010, ukupan kapital iznosio je 41 milijardu dinara.

Unapređen kvalitet kreditnih proizvoda
Mudra politika širenja poslovanja banke, kao i ekonomsko okruženje koje se stabilizuje, doveli su do značajnog smanjenja troškova kreditnog rizika u toku 2010. godine. Shodno tome, troškovi ispravki vrednosti za kreditne rizike smanjeni su za 22 odsto u odnosu na 2009, što predstavlja ohrabrujući signal za 2011. godinu.

Plasmani
Ukupni plasmani porasli su za 10,7 odsto u 2010 (realan rast), uz značajan rast u segmentu poslovanja sa privredom od 22,6 odsto u odnosu na 2009. godinu.

Nastavak inicijativa za smanjenje troškova
Banka je nastavila da ostvaruje dobre rezultate u smanjenju troškova, koji su niži za 3 odsto u evrima.
 Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana