Ponuđena cena deonice NOVE KBM u postupku dokapitalizacije određena na 8 EUR

Objavljeno: 15.04.2011


Novosti iz banaka izvor: Nova KBM banka

Nova KBM, druga najveća grupa banaka u Sloveniji, koja u Srbiji posluje preko Credy banke, danas je odredila ponudu za cenu deonice u tekućoj javnoj ponudi deonica. Ona iznosi 8 EUR za deonicu. Nova KBM namerava da dobije sveža sredstva u iznosu 104,3 miliona EUR. Prihodi iz naslova izdaje deonica biće upotrebljeni za dalju podršku poslovnim planovima i projektima slovenačkih preduzeća, još intenzivnije izvođenje strategije rasta Grupe, a time i utvrđivanja njenog položaja na tržištu u Sloveniji i inostranstvu, dok će deo prihoda biti namenjen i ispunjavanju novih kapitalskih zahteva za banke. Deonice Nove KBM trebalo bi da počnu da kotiraju na Varšavskoj berzi 6. maja.

Danas je Nova KBM odredila fiksnu cenu ponude za deonice u postupku dokapitalizacije na vrednost 8 EUR. Ponuđene deonice su do kraja upisa dostupne postojećim deoničarima, koji mogu da upišu ponuđene deonice u srazmeri sa njihovim postojećim udelom u osnovnom kapitalu banke, ostalim malim ulagačima u Sloveniji i Poljskoj i institucionalnim ulagačima.
Svi oni koji su upisali akcije po najvišoj cenovnoj skali od 10,5 EUR, banka će pretplaćena sredstva vratiti u roku od 15 dana od objave rezultata, koja se predviđa za 26 april.


Matjaž Kovačič, predsednik uprave Nove KBM d.d., je prilikom određivanja cene za deonice Nove KBM rekao: “ Zadovoljni smo odzivom koji su ulagači pokazali širom Evrope. Naša tržišna pozicija i najave rasta Grupe, kao i naša strategija, čiji je cilj jačanje vrednosti našeg društva, a samim tim i vrednosti za deoničare, predstavljaju atraktivnu priliku za berzanske ulagače u Poljskoj i drugim evropskim državama. Prikupljenim novčanim sredstvima ubrzaće se rast Nove KBM i izvođenje ambiciozne strategije rasta Grupe, koji se zasniva na jačanju tržišne pozicije banke, daljem međunarodnom širenju, optimizaciji upravljačkih procesa i razvoju inovativnih distribucijskih kanala. ”

Deonice se najpre dodeljuju postojećim deoničarima (odnosno licima na koja je bilo važeće preneto preče pravo) u iznosu njihovih upisanih i uplaćenih ponuđenih deonica. Ponuđene deonice, koje ne budu dodeljene postojećim deoničarima, Nova KBM če prema sopstvenoj oceni i uzimajući u obzir preporuke rukovodilaca posla dodeliti institucionalnim ulagačima, ali i malim ulagačima u iznosu njihovih upisanih i uplaćenih ponuđenih deonica.

Grupa Nove KBM namerava da upotrebi otprilike 40% prihoda iz naslova izdavanja ponuđenih deonica u ponudi za prilagođavanje kapitala I. reda (Tier 1) potencijalnim novim kapitalskim zahtevima, onima koje će propisati regulativni organi, kao i onima koji proističu iz tržišnih očekivanja. Preostalih 60 procenata prihoda iz naslova izdavanja ponuđenih deonica Nova KBM namerava da, pored dalje podrške poslovnim planovima i projektima slovenačkih preduzeća, potroši za podršku izvođenju strategije Grupe Nove KBM za period 2011 – 2013.

Strateški ciljevi Grupe Nove KBM su pre svega ubrzani rast postojećih poslova u poslovanju sa stanovništvom, u određenim oblastima poslovanje sa velikim društvima i u oblasti finansijskih tržišta. Grupa Nove KBM se selektivno određuje o mogućnostima preuzimanja banaka u državama nekadašnje Jugoslavije. Nova KBM će i dalje tražiti i mogućnosti za dalje jačanje poslovanja na području osiguranja. Ključni elementi strategije Grupe Nove KBM su jačanje položaja Grupe sa unakrsnom prodajom i razvojem sopstvene distribucijske mreže, usredsređenost na međunarodno proširivanje, optimizacija upravljanja i vođenja Grupe i razvoj inovativnih distribucijskih kanala.

Sve dok prihodi iz naslova ove ponude ne budu upotrebljeni, banka će ih naložiti po tržišnim uslovima, između ostalog u investicijske hartije od vrednosti i bankarske depozite.
 Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana