Credy i Nova KBM banka: Poslovanje sa dobitkom

Objavljeno: 18.05.2011


Novosti iz banaka izvor: Credy i Nova KBM banka

Na današnjoj sednici Nadzornog odbora Nove KBM d.d. članovi odbora upoznali su se sa uspešnim završetkom procesa dokapitalizacije banke. Nova KBM je danas objavila rezultate prvog kvartala poslovanja u 2011. godini. Dobit Nove KBM iz redovnog poslovanja je u tom periodu iznosila 3,7 miliona evra, a bilansna svota povećana je za 67,1 miliona evra. Dokapitalizacija banke je uspešno završena na kraju prvog kvartala 2011. Kragujevačka Credy banka u prvom kvartalu tekuće godine ostvarila je dobit pre oporezivanja veću od 3 miliona dinara, za razliku od istog perioda prošle godine kada je ostvaren gubitak od 142,4 miliona dinara.

Na današnjoj sednici Nadzornog odbora Nove KBM d.d. članovi su se upoznali sa završetkom procesa dokapitalizacije banke i ocenili su ga uspešnim.

Dobit Nove KBM iz redovnog poslovanja je u periodu od 1.1. do 31.03.2011 iznosila 3,7 miliona evra. Čiste kamate su u tom periodu dostigle 26,8 miliona evra odnosno 25,0 odsto planiranog iznosa za 2011. godinu.

Dobit zbog umerenog pada kreditnog portfelja smanjuju pre svega neto slabljenja i rezervacije koje su sa neto vrednošću 14,6 miliona evra krajem marta predstavljale četvrtinu planiranog iznosa neto slabljenja i rezervacija za 2011. godinu.

Bilansna svota banke je krajem marta iznosila 4.873,6 miliona evra. U prva tri meseca se bilansna svota povećala za 67,1 miliona evra odnosno za 1,4 odsto. Neto stanje kredita komintentima, koje nisu banke, je krajem marta iznosila 3.471,7 miliona evra, što je za 34,2 miliona evra manje kao krajem 2010. godine.

Tržišni udeo Nove KBM u Sloveniji posle prva tri meseca ostaje stabilan i iznosi 12,6 odsto. Tržišni udeo bilansne svote je krajem marta iznosio 9,4 odsto, a kod kreditnih komintenata, koji nisu banke, je posle prva tri meseca 2011. godine iznosio 10,1 odsto.

Što se tiče poslovanja Credy banke, u prvom kvartalu tekuće godine, prihodi od kamata porasli su 44% i iznosili su 201,23 miliona dinara, dok je prihod po osnovu naknada i provizija iznosio 83,83 miliona dinara, što predstavlja blagi pad od 6%.

Slično kao i druge bankarske ustanove, Credy banka je lane u prvom kvartalu zabeležila rashod po osnovu kursnih razlika, dok je u prva tri meseca ove godine ostvaren plus od 24,3 miliona dinara. Doprinos pozitivnom rezultatu je dao i rashod po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja koji je smanjen na svega 2,4 miliona sa prošlogodišnjih 58,9 miliona dinara.

Aktiva Credy banke na kraju prvog kvartala je iznosila neznatno preko 11 milijardi dinara, što je blagi rast od početka godine od 1%.
 Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana