Nova KBM: Rezultati prvog kvartala

Objavljeno: 06.06.2011


Novosti iz banaka izvor: Nova KBM

Na sastanku Nadzornog odbora Nove KBM, članovi odbora su razmotrili rezultate rada Nove KBM grupe u prvom kvartalu 2011. Ukupna dobit Nove KBM Grupe se povećala za 86, 021 hiljade evra na 5,9 milijardi evra. 

Na redovnom sastanku Nadzornog odbora Nove KBM, članovi Odbora su razmotrili učinak Nove KBM Grupe za prva tri meseca 2011. godine. Uzevši u obzir trenutno pogoršanje u finansijskom i ekonomskom sektoru u Sloveniji, članovi Nadzornog odbora jednoglasno su ocenili rad Grupe Nova KBM kao dobar. Uz to, oni su izrazili poverenje u mogućnosti Nove KBM da ostvari svoje finansijske planove do kraja godine.

U periodu od 1. januara do 31. marta 2011. Nova KBM je zabeležila neto profit od 5, 1 milion evra, što je za 2 miliona iznad okvirnog plana Nove KBM. Ukupna dobit na kraju marta iznosila je 5.9 milijardi evra što je povećanje za 86,021 hiljada od kraja 2010. godine.
Prateći dva uzastopna kvartala u kojima je ukupna dobit opadala, Nova KBM je uspela da poveća obim posla u prvom kvartalu 2011. godine.

Na kraju marta 2011. godine ukupan udeo na slovenačkom bankarskom tržištu Nove KBM i Poštanske banke Slovenija iznosi 11.0%. Neto pozajmice klijentima iznosi 3,975.9 miliona evra, što je pad za 58, 935 hiljada od kraja 2010. godine.

Povodom objavljivanja rezultata za prvi kvartal, Matjaž Kovačič, predsednik Upravnog odbora Nove KBM, istakao je: “Za razliku od preovlađujuće situacije u slovenačkom finansijskom sektoru, mi radimo dobro i u kontinuitetu nižemo pozitivne rezultate. Globalno ekonomsko stanje, i ako veoma sporo, postepeno se poboljšava. Pa tako, ja nemam sumnje da ćemo biti uspešni u ostvarenju ovogodišnjih finansijskih ciljeva. I banka i Grupa će nastaviti da se fokusiraju na bezbednost i podobnost finansijskih rešenja koja nudimo poslovnim partnerima, klijentima i akcionarima.”

 Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana