AktivBiz krediti Piraeus banke za mali i srednji biznis

Objavljeno: 29.11.2007


Novosti iz banaka izvor: Piraeus banka

Piraeus banka je, u nameri da olakša poslovanje preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima, ponudila AktivBiz kredite za kratkoročno i dugoročno finansiranje obrtnog kapitala i investicija.

AktivBiz krediti omogućavaju usklađivanje perioda kreditiranja sa vremenskim trajanjem poslovnog ciklusa ili projekta. Zavisno od namene, ročnosti i iznosa, krediti se odobravaju po nominalnoj kamatnoj stopi već od 8,5 odsto i efektivnoj kamatnoj stopi od 8,9 odsto na godišnjem nivou. Banka odobrava kredite u dinarima i evrima, a maksimalan iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta.

Brzi mikro krediti za opšte namene do 20.000 evra imaju rok otplate do 84 meseca i grejs period do 12 meseci. Odgovor na kreditni zahtev klijent dobija u roku od 48 sati.
Krediti za finansiranje obrtnog kapitala imaju rok otplate do 60 meseci i grejs period do 12 meseci.

Revolving krediti za finansiranje obrtnog kapitala i održavanje tekuće likvidnosti odobravaju se na rok do 36 meseci. Klijent slobodno raspolaže odobrenim sredstvima i plaća kamatu samo na iskorišćeni iznos za period u kojem je novac korišćen.
Dugoročni krediti za finansiranje opreme i investicija u industrijske objekte imaju rok otplate do 120 meseci i grejs period do 12 meseci.
Dugoročni krediti za kupovinu i izgradnju poslovnog prostora imaju rok otplate do 180 meseci i grejs period do 18 meseci.

Klijenti nisu u obavezi da posluju preko Banke, niti da imaju otvoren tekući račun pre nego što apliciraju za AktivBiz kredit ili garanciju.

AktivBiz krediti biće predstavljeni na šestom Međunarodnom Sajmu preduzetništva za mala i srednja preduzeća koji se održava od 28. 11 do 01. 12 2007.g u Hali 2 Beogradskog sajma. Sajam će obuhvatiti sledeće robne grupe: preduzetnici proizvođači, trgovci i uslužne delatnosti (medijske, osiguravajuće, finansijske bankarske, izdavačke) institucije i državne ustanove u funkciji razvoja i stvaranja povoljne klime razvoja malih i srednjih preduzeća. Ove godine na Sajmu će biti pristutno 270 izlagača od kojih je 17 stranih.

Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana