KBC Banka - novi tipovi štednje, nove mogućnosti

Objavljeno: 22.09.2011


Novosti iz banaka izvor: KBC Banka

KBC Banka je predstavila dva nova štedna proizvoda, Kombo i Bonus štednju. Kombo i Bonus štednja istovremeno obezbeđuju i dobru kamatnu stopu i fleksibilnost tj. mogućnost da svakog trenutka mogu da računaju na svoja sredstva i da pri tome zarađuju više. Na ovaj način, građani su u mogućnosti da o svojoj štednji, tj. slobodnim sredstvima, kako u evrima tako i u dinarima, ne razmišljaju samo u vreme nedelje štednje već da to mogu da čine svakodnevno, kalkulišući i donoseći najpametnije odluke u svakom trenutku.


Kombo štednja

Kombo štednja KBC Banke omogućava klijentu da ostvari višu kamatu na deviznom, neoročenom štednom računu u EUR, zahvaljujući štednji na dinarskom računu po viđenju. Što se više štedi na dinarskom računu, dobija se, pored redovne, i viša, dodatna, Kombo kamata na deviznom računu. Na ovaj način slobodna sredstva u dinarima mogu ostvariti veću kamatu nego kada stoje na tekućem računu a još su i uvek dostupna. Pored toga što ih klijent može podići u Banci kad god poželi, sredstva sa dinarskog računa su dostupna i zahvaljujući posebnoj Dina kartici, koja se izdaje na zahtev i može se koristiti u kupovinama i za podizanje sredstava na bankomatima.

Odlukom o visini sredstava koje će položiti na neoročenim računima, klijent bira visinu kamatne stope. Sredstva može uplaćivati i povlačiti svakog dana.

Klijent je višestruko na dobitku jer KBC Banka obračunava tri kamate na Kombo štednju:
1. Na sredstva položena u RSD, mesečno mu se pripisuje kamatna stopa po viđenju (6% na godišnjem nivou),
2. Na sredstva položena u EUR pripisuje se: kamata po viđenju na kraju godine (2% na godišnjem nivou) i
3. Dodatna devizna Kombo kamata, zasnovana na raciju, tj. odnosu dinarske i devizne štednje. Pripisuje se ulogu na EUR neoročenim štednim računima poslednjeg dana u kalendarskom mesecu.

Minimalni ulog je samo 10 EUR i 1000 RSD.


Bonus štednja

Bonus štednja KBC Banke je namenjena klijentima koji imaju slobodna devizna sredstva u EUR, ne žele da ih oročavaju na duži period, a pri tome žele da ostvare višu kamatu od redovne ponude za neoročenu štednju. Bonus štednja je novi tip štednje koja je fleksibilna i pri tome zarađuje više!

Na Bonus štednju Banka obračunava 2 kamate:
1. Kamatu na štednju po viđenju, koja se pripisuje na kraju kalendarske godine i iznosi 2% na godišnjem nivou (NKS=EKS) i
2. Dodatnu Bonus kamatu koja se pripisuje poslednjeg dana u kvartalu, a obračunava se na minimalni iznos sredstava na računu u prethodnom kalendarskom kvartalu, NKS=3%, EKS od 3,03% na godišnjem nivou.

Minimalni ulog je 10 EUR.

Oblikujte svoju štednju, napravite svoju kombinaciju, raspolažite slobodno svojim novcem i zaradite više.

Detaljne informacije o ovim ponudama mogu se dobiti u svim poslovnicama KBC Banke na teritoriji Srbije, a nalaze se i na sajtu KBC Banke www.kbcbanka.rs.
 Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana