Liberté ++ štednja

Objavljeno: 05.03.2012


Novosti iz banaka izvor: Kamatica

Crédit Agricole Banka je pripremila nov štedni proizvod na tržištu, Liberte++, koji klijentima istovremeno pruža povoljnu kamatnu stopu na štednju u evrima, kao i mogućnost pozajmice u dinarima u visini od 80 % od iznosa oročenog depozita, uz fiksnu kamatu od samo 1,5% mesečno.

Liberte++ pruža klijentu mogućnost da oroči svoju štednju u evrima u “Francuskoj banci broj 1”, uz kamatnu stopu od 5%, dok mu Banka u isto vreme odobrava pozajmicu u dinarima u visini od 80% depozita , i uz kamatnu stopu od samo 1,5% mesečno (fiksna kamatna stopa u dinarima). Kamata na ovu pozajmicu, klijentu se zaračunava samo na iznos u korišćenju i samo za one dane tokom kojih je koristio pozajmicu, dok mu se kamata na štednju obračunava na ceo iznos koji štedi, 365 dana u godini. Pored toga, otplata kredita je potpuno fleksibilna u skladu sa mogućnostima klijenta.

Ovako konkurentni uslovi Liberte ++ čine najjeftinijim dinarskim kreditom na tržištu, a neki od dodatnih benefita su činjenice da ovakav vid štednje sprečava rizik od devalvacije dinara kod promene valute, kao i odsustvo rizika od gubitka zbog kursnih razlika. Proizvod je kreiran tako, da klijent uveća svoju štednju za konkurentnu kamatnu stopu,  ali i da ostavi sebi mogućnost da iskoristi odobrenu pozajmicu i na taj način ostavi štednju netaknutom.

Proizvod je prvenstveno namenjen klijentima koji, uz dobre uslove štednje i sigurnost najveće banke u Evropi za poslovanje sa stanovništvom, žele sebi i svojoj porodici da obezbede dodatna finansijska sredstva po izuzetno povoljnim uslovima, odnosno klijentima koji nemaju redovna primanja pa iz tog razloga ne mogu aplicirati za bilo koji drugi kreditni proizvod. Libete ++ je povoljan i za klijente koji žele da se oslobode obaveza plaćanja visokih kamatnih stopa na proizvode u drugoj banci, kao i klijentima koji očekuju veće rashode.

Takođe, klijenti ovu vrstu štednje mogu nameniti školovanju dece van grada stanovanja, jer koristeći ovaj proizvod oročavaju sredstva na godinu dana na ime deteta, a zahvaljujući pozajmici u dinarima koju izmiruju svakog meseca oslobađajući tako sredstva za korišćenje svojoj deci. Na ovaj način nema gubitka novca prilikom prodaje i kupovine deviza, nema troškova slanja novca a detetu je novac uvek dostupan.

Dodatni benefit je što ovaj proizvod ne ulazi u kreditnu zaduženost klijenta, pa samim tim klijentima ne umanjuje kreditnu sposobnost za druge kreditne proizvode, a jednostavna procedura odobravanja, bez overavanja dokumentacije u firmi i momentalno aktiviranje proizvoda čine ga atraktivnim za sve građane. Pored svega navedenog, klijenti, uz ovaj proizvod potpuno besplatno dobijaju i platnu karticu koja im omogućava da raspolažu svojim sredstvima 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini.

Crédit Agricole Banka Srbija je članica Credit Agricole grupe, vodeće bankarske grupacije u Francuskoj i Evropi, gde je zastupljena u 28% domaćinstava i širokom ponudom bankarskih i finansijskih aktivnosti. Grupa zapošljava više od 160,000 ljudi u 74 zemlje. Njena mreža od 19.000 filijala u svetu pruža usluge za 58 miliona klijenata širom sveta. Kao najbolja banka za poslove sa stanovništvom u Francuskoj, Crédit Agricole je vodeći finansijski partner ekonomije Francuske i ujedno najveća banka za poslove sa stanovništvom u Evropi, sa akcionim kapitalom od 64 milijardi eura.

VIŠE INFORMACIJA:

Vrsta depozita: devizni depozit; valuta u kojoj klijent polaže depozit: EUR; kriterijumi za indeksiranje depozita: valuta u kojoj je depozit uplaćen; iznos sredstava koje Banka prima kao depozit: min 200 EUR; period na koji se prima depozit:12 meseci; kamatna stopa (fiksna  na godišnjem nivou):

Iznos depozita Nominalna kamatna stopa na depozit Efektivna kamatna stopa na depozit¹

200 – 2.999 € 4.00%  3.60%
3.000 – 49.999 € 4.50%  4.05%
≥ 50.000 € 5.00%  4.50%

Efektivna kamatna stopa je manja od nominalne kamatne stope zbog uključivanja poreza na kamatu u obračun EKS-a

Reprezentativni primer:

Iznos depozita Period  NKS EKS Ukupno sa kamatom²

5.000 € 12 meseci 4.5%  4.05% 5.225,09 €

²iskazani iznos uključuje porez na prihod od kapitala po osnovu kamate. Isplata kamate po deviznoj štednji se vrši nakon odbitka poreza u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, a koji je Banka dužna da plati u ime Deponenta.
Valuta u kojoj se odobrava pozajmica: RSD; kriterijumi za indeksiranje pozajmice: odobrava se u iznosu od 80% depozita po srednjem kursu NBS u dinarskoj protivvrednosti; period na koji se odobrava pozajmica: 12 meseci; nominalna kamatna stopa (fiksna na mesečnom nivou): 1.5%; efektivna kamatna stopa: ima nelogičnu vrednost jer je u obračun uključen depozit čiji je iznos veći od iznosa pozajmice


.Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana