INTESA SANPAOLO: Konsolidovani rezultati

Objavljeno: 17.05.2012


Novosti iz banaka izvor: Kamatica

STOPA ADEKVATNOSTI KAPITALA:

JAK OSNOVNI KAPITAL, DALEKO IZNAD PROPISANIH GRANICA:
STOPA ADEKVATNOSTI KAPITALA “CORE TIER 1” 10,5%; STOPA ADEKVATNOSTI “TIER 1” 11,5%; STOPA ADEKVATNOSTI KAPITALA PRO-FORMA PREMA EBA 9,6%

OPERATIVNI PRIHODI:

DVOCIFRENI RAST (+14,5%) - 4.813 MILIONA EUR NASPRAM 4.205 MILIONA EUR U PRVOM KVARTALU 2011. GODINE;
+12,8% U ODNOSU NA 4.265 MILIONA EUR U ČETVRTOM KVARTALU 2011. GODINE

OPERATIVNI TROŠKOVI:

ZNATNO SMANJENJE (-1,6%) NA 2.207 MILIONA EUR NASPRAM 2.242 MILIONA EUR U PRVOM KVARTALU 2011. GODINE;
-6,7% U ODNOSU NA 2.366 MILIONA EUR U ČETVRTOM KVARTALU 2011. GODINE

OPERATIVNA MARŽA:

SNAŽAN RAST (+32,8%) – 2.606 MILIONA EUR NASPRAM 1.963 MILIONA EUR U PRVOM KVARTALU 2011. GODINE;
+37,2% U ODNOSU NA 1.899 MILIONA U ČETVRTOM KVARTALU 2011. GODINE

DOBIT PRE OPOREZIVANJA OD REDOVNOG POSLOVANJA:

PRIMETAN RAST (+21,1%) – 1.531 MILIONA EUR NASPRAM 1.264 MILIONA EUR U PRVOM KVARTALU 2011. GODINE;
- 749 MILIONA U ČETVRTOM KVARTALU 2011. GODINE

NETO DOBIT:

SOLIDAN RAST (+21,6%) -  804 MILIONA EUR NASPRAM 661 MILIONA EUR U PRVOM KVARTALU 2011. GODINE;
-10.119 MILIONA EUR U ČETVRTOM KVARTALU 2011. GODINE

PRILAGOĐENA NETO DOBIT:

746 MILIONA EUR, NASPRAM 762 MILIONA EUR U PRVOM KVARTALU 2011. GODINE
265 MILIONA U ČETVRTOM KVARTALU 2011. GODINE;

Torino, Milano, 17. maj 2012. – Upravni odbor grupacije Intesa Sanpaolo je usvojio konsolidovani izveštaj zaključno sa danom 31.03.2012. Grupa je u prvom tromesečju 2012. godine zabeležila veoma pozitivne rezultate u izazovnom okruženju, sa snažnim akcentom na održivu profitabilnost, što je ključni prioritet grupe Intesa Sanpaolo:

 

● visok nivo kapitala: dodatno povećanje stopa adekvatnosti kapitala (koje su već bile daleko iznad propisanih granica) na kraju marta 2012. godine, nakon obračunavanja dividendi za dati kvartal. Stopa adekvatnosti kapitala “Core Tier 1” je povećana na 10,5% sa 10,1% koliko je iznosila na kraju 2011. godine, dok je stopa adekvatnosti kapitala prema EBA povećana na 9,6%(3), u odnosu na 9,2% što je bio rezultat testa Evropske bankarske agencije (EBA) sprovedenog u septembru 2011. godine i u odnosu na propisanu granicu od 9%;

● likvidnost: likvidna sredstva u iznosu od 109 milijardi evra i široka dostupnost neopterećenih sredstava koja zadovoljavaju uslove za refinansiranje od strane centralnih banaka, a čija vrednost odgovara likvidnosti od 59 milijardi evra, na kraju marta 2012. godine; to je već u skladu sa racijom raspoložive likvidnosti i racijom stabilnog neto finansiranja koje propisuju “Basel 3” standardi, daleko pre roka (2015. i 2018.); direktni depoziti iz bankarskog poslovanja su povećani za 3,2% u odnosu na kraj 2011. godine;

● kreditna podrška ekonomiji: povećanje obima kredita malim i srednjim preduzećima i srednjim preduzećima u Italiji (za 1,5 milijardi evra; +1,6%) u prvom kvartalu 2012. godine, u poređenju sa prvim kvartalom 2011. godine;

● znatna neto dobit: 804 miliona evra u prvom kvartalu 2012. godine, što je najveća dobit u proteklih sedam kvartala i već pokriva isplatu za 2011. godinu; prilagođena neto dobit iznosi 746 miliona evra;

●  rastući operativni prihodi: povećanje od 14,5% u odnosu na prvi kvartal 2011. godine, s tim što su neto prihodi od kamata povećani za 4,6%;

● smanjeni operativni troškovi: smanjenje od 1,6% u odnosu na prvi kvartal 2011. godine, nastavljajući pet uzastopnih kvartala u kojima je zabeleženo smanjenje;

● visok nivo efikasnosti koji se i dalje povećava, odnos troškova i prihoda smanjen na 45,9%, što je najbolji rezultat među evropskim bankama;

● rast operativne marže: rast od 32,8% u odnosu na prvi kvartal 2011. godine (rast od 37,2% u odnosu na prethodni kvartal);

● rigorozna i oprezna politika rezervacija u sve gorem kreditnom okruženju sa

- rezervacijama za kreditne gubitke od oko 970 miliona evra u datom kvartalu, što je povećanje od 43% u poređenju sa prvim kvartalom 2011. godine, s obzirom da je prisustvo problematičnih i nekvalitetnih kredita povećano za 25%,

- povećanje stope pokrivenosti nenaplativih zajmova na 45,5% (rezultat smanjenja nivoa problematičnih kredita i regulatornih promena) sa 44,1% u prvom kvartalu 2011. godine,

- velike rezerve na naplative kredite koje iznose 2,7 milijardi evra, što odgovara zaštiti kapitala od 80 baznih poena.
Rigorozna i oprezna politika rezervacija se ogleda i u stopi naplate problematičnih kredita koja je u posmatranom kvartalu povećana na 151% neto knjigovodstvene vrednosti u odnosu na 149% , što je prosečna vrednost za period od 2009. do 2001. godine.

 

Enriko Kukiani (Enrico Cucchiani), izvršni direktor grupacije Intesa Sanpaolo, je izjavio: „U situaciji koju karakterišu ekstremna kolebljivost, velika nesigurnost i ekonomski indikatori koji i dalje ukazuju na krizu na nacionalnom i evropskom nivou, Intesa Sanpaolo je prvi kvartal ove godine završila sa rastom prihoda, zahvaljujući povećanju obima kako depozita klijenata, tako i novih kredita u cilju podrške realnom sektoru. Neto dobit od 804 miliona evra predstavlja povećanje od 21,6%, a operativna marža je povećana za 32,8%.“

- Pre svega, Intesa Sanpaolo je dodatno ojačala svoj osnovni kapital s obzirom da je stopa adekvatnosti kapitala „Core Tier 1“ povećana sa 10,1% na 10,5%, što našu grupaciju stavlja na istaknuti položaj među najstabilnijim evropskim bankama - dodao je Kukiani.

Intesa Sanpaolo je prema tome dobro pozicionirana i može da se nosi sa izazovima ekonomskog okruženja koje i dalje karakterišu teški tržišni uslovi i da podržava razvoj italijanske privrede, kao i potrebe porodica, štediša i malih preduzeća.

U 2012. godini Grupa će nastaviti da stavlja akcenat na održivu profitabilnost kroz efikasnu raspodelu likvidnosti, pažljivo upravljanje svim rizicima i konstantnu težnju da se postigne efikasnost i produktivnost. S obzirom na pozitivne rezultate zabeležene u prvom tromesečju 2012. godine, očekuje se da operativni rezultati ostanu veoma stabilni nakon oduzimanja prošlogodišnjih jednokratnih stavki, što je takođe rezultat konstantnih aktivnosti u cilju smanjenja troškova i stalne kontrole kvaliteta aktive, što će Grupi omogućiti da troškove rezervisanja za kredite drži pod kontrolom – iako će oni ostati na visokom nivou zbog pogoršane ekonomske situacije.

 Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana